Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#Krótko o rekordowych planach rekrutacyjnych polskich firm  5 stycznia 2022

Wkurza Cię szef? Zmieniaj pracę, bo w 2022 wraca w Polsce rynek pracownika

#Krótko o rekordowych planach rekrutacyjnych polskich firm  5 stycznia 2022
przeczytanie zajmie 5 min
Wkurza Cię szef? Zmieniaj pracę, bo w 2022 wraca w Polsce rynek pracownika https://unsplash.com/photos/A1g0oeX29ec

Wskaźnik oficjalnego bezrobocia w Polsce wraca do poziomu sprzed pandemii. Firmy mają rekordowe plany rekrutacji w nowym roku. Pracownicy, a szczególnie ci wykwalifikowani, mają szansę na lepsze warunki zatrudnienia. Pracodawcy muszą zaś liczyć się z większą niepewnością, wyższymi kosztami prowadzenia działalności i koniecznością dokonywania inwestycji w obszarze nowoczesnych technologii.

Według badań Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) powrócił rynek pracownika zauważalny tuż przed pandemią. Polska dogania Zachód, który nie od dziś boryka się z problemami znalezienia pracownika, o czym świadczy na przykład skokowy wzrost liczby ofert pracy w urzędach, jak i w serwisach internetowych. W listopadzie 2021 roku wskaźnik zwany Barometrem Ofert Pracy (BOP) osiągnął swoje historyczne maksimum.

Jak podaje Rzeczpospolita, trzy czwarte z firm planujących rekrutacje na 2022 rok, przewiduje trudności z pozyskaniem kandydatów. Tego rodzaju obawy wzrosły dwukrotnie względem roku poprzedniego. Oznacza to walkę o pracowników na polskim rynku pracy.

Firma rekrutacyjna Hays Poland prowadzi raport płacowy od 2017 roku. W tym roku padł rekord liczby pracodawców werbujących, bo aż 95% pracodawców rozpoczęło nowy rok z planami rekrutacyjnymi. Zaangażowanie na tym polu wynika w głównej mierze ze spodziewanego wzrostu aktywności biznesowej oraz rosnącej rotacji kadr w 2022 roku.

Badani przez biuro pośrednictwa pracy pracownicy i kandydaci, jako najczęstsze powody zmiany pracy wskazują poszukiwanie wyższego wynagrodzenia i lepszych możliwości rozwoju. Przy czym oczekiwania płacowe wzmacnia postępująca inflacja. Rynek pracownika kwitnie, skoro odsetek pracodawców spodziewających się w nowym roku trudności w uzupełnianiu kadry pracowniczej wzrósł aż o 31 pkt. proc. w stosunku do roku ubiegłego i wynosi aktualnie 74%.

Zdaniem ekspertów, remedium na braki kadrowe i trudności w rekrutacji może być wejście w życie znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach, która ma na celu usprawnienie i przyspieszenie legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce pracowników zza granicy. Trudne życie pracodawców ułatwia również zniesienie bariery lokalizacji i rozwój pracy zdalnej w trakcie pandemii.

Materiał opracował: Gabriel Jędrol.