Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Unia Europejska odpowiada na Inicjatywę Pasa i Szlaku. 300 mld euro na rywalizację z Chinami

Unia Europejska odpowiada na Inicjatywę Pasa i Szlaku. 300 mld euro na rywalizację z Chinami Źródło: European Parliament - flickr.com

2 grudnia 2021 roku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell, zainaugurowali nową inicjatywę UE – „Bramę na świat”. Jej głównym celem jest niesienie pomocy rozwojowej słabiej rozwiniętym państwom. Budowa infrastruktury ma być hasłem przewodnim nowego projektu, który jest spóźnioną reakcją Zachodu na chińską Inicjatywę Pasa i Szlaku.

Nowa strategia ma służyć wyrównywaniu różnic gospodarczych między zamożniejszymi a uboższymi krajami z różnych części świata: z Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej. Poprzez „Bramę na świat” mają być realizowane połączenia infrastrukturalne łączące rozmaite regiony na świecie. Nowo wybudowanym szlakom komunikacyjnym towarzyszyć mają projekty związane z rozwojem opieki zdrowotnej, technologii cyfrowych, edukacji i nauki, cyfryzacji i energetyki.

Wartość całej inwestycji ma wynieść 300 mld euro rozłożone na lata 2021-2027. Wśród źródeł finansowania znajdą się nowe narzędzia przyjęte w UE w ramach Wieloletniej Perspektywy Finansowej 2021-2027: Interreg, Invest, czy Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR). Zaangażowane w subsydiowanie projektów ma być nie tylko Komisja Europejska, ale także organy unijne takie jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, państwa członkowskie oraz narodowe banki rozwoju i biznes prywatny.

Docelowo inicjatywa ma przyczynić się do wzmocnienia światowych łańcuchów dostaw, ale również zapewnienia zrównoważonego rozwoju, uwzględniając inwestycje w OZE i zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego na świecie. Przy czym nowopowstała strategia wiąże się z obecnymi wyzwaniami na świecie takimi jak konieczność odbudowy gospodarek w związku z pandemią COVID-19 i globalnym wzrostem znaczenia Chin.

Ten drugi proces jest niezwykle istotny w kontekście powstania nowej strategii bowiem razem z zaproponowaną kilka miesięcy temu (na szczycie państw G7) przez USA Inicjatywą „Odbudujmy lepszy świat”, „Brama na Świat” ma równoważyć wpływy gospodarcze Państwa Środka na świecie oraz stanowić alternatywę dla Inicjatywy Pasa i Szlaku. Nowopowstała inicjatywa ma różnić się od projektu Chin tym, iż ma ona opierać się na przejrzystości procedur, zaangażowaniu podmiotów lokalnych i wpisywaniem się w inne przedsięwzięcia UE, jak Europejski Zielony Ład.