Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Prymas apeluje do Mariusza Kamińskiego, aby nieść pomoc osobom na granicy z Białorusią

Prymas apeluje do Mariusza Kamińskiego, aby nieść pomoc osobom na granicy z Białorusią Źródło: EpiskopatNews - flickr.com

„Jestem przekonany, że zachowując prawo i obowiązek obrony granic państwowych, troszcząc się o bezpieczeństwo naszych obywateli, jesteśmy w stanie wspólnymi siłami, korzystając także z deklarowanej gotowości organizacji pozarządowych, w tym wspomnianej grupy medyków, nieść pomoc migrantom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji” – napisał abp. Wojciech Polak do ministra Mariusza Kamińskiego w odpowiedzi na apel grupy medyków.

List Prymasa Polski, abpa Wojciecha Polaka, jest kolejną odezwą do rządu, by udzielić należytej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku kryzysu migracyjnego. Temat ten też był poruszany przez biskupów w trakcie wizyty ad limina na audiencji u Papieża Franciszka.

Już we wrześniu grupa medyków, gotowa do udzielania pomocy migrantom w strefie stanu wyjątkowego, zwróciła się do Prymasa abpa Wojciecha Polaka o wsparcie w mediacjach z rządem. Wcześniej, bezskutecznie, zwrócili się bezpośrednio do ministra Kamińskiego. 29 września Prymas odpowiedział na list medyków, udzielając im swojego wsparcia i apelując do władz o to, by „wspólnie wypracować właściwe mechanizmy pomocy uchodźcom”.

Jak dotąd, nie doszło na tym polu do żadnych postępów, o czym poinformowali medycy 15 października na swoim profilu twitterowym, publikując jednocześnie list Prymasa. Przypomina o tym, że już 28 września otrzymał on pismo od medyków w tej sprawie, a dotychczasowe apele nie zostały wysłuchane przez stronę rządową. Zauważa również, że jednocześnie sytuacja osób na granicy staje się coraz trudniejsza. Medycy mogliby natomiast zdaniem Prymasa działać we współpracy ze Strażą Graniczną, poprzez wsparcie w „fachowej i specjalistycznej diagnostyce oraz koniecznym zaopatrzeniu medycznym”. Podkreśla również, że wierzy w dobre intencje organizacji pozarządowych które kierują się przede wszystkim względami humanitarnymi w chęci noszenia pomocy na granicy.

Przypomina o opublikowanej już 25 sierpnia odezwie biskupów w ramach Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, gdzie zwracali się słowami: „Przedstawicieli wszystkich sił politycznych prosimy, aby wspólnie szukając rozwiązań skomplikowanych problemów migracyjnych, kierowali się nade wszystko postawami gościnności, szacunku wobec przybyszów i dobra wspólnego Polaków”, przypominając o tym, że wszelkie „wywoływanie strachu przed drugim człowiekiem jest nieludzkie i niechrześcijańskie”.

„Mając na uwadze aktualną – dramatyczną jak wiemy – sytuację imigrantów i uchodźców, uważam za gorszący brak porozumienia, które umożliwiałoby podjęcie wspólnych działań na rzecz ratowania ludzkiego życia” – zaznacza Prymas. Zwraca również uwagę, że sytuacja osób na granicy wciąż jest wykorzystywana do brudnej walki politycznej, gdzie nie zważa się na życie ani godność ludzką poszkodowanych.

„Jestem przekonany, że zachowując prawo i obowiązek obrony granic państwowych, troszcząc się o bezpieczeństwo naszych obywateli, jesteśmy w stanie wspólnymi siłami, korzystając także z deklarowanej gotowości organizacji pozarządowych, w tym wspomnianej grupy medyków, nieść pomoc migrantom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji” – podkreślił na końcu abp. Wojciech Polak.