Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#krótko o rentowności i inwestycjach przedsiębiorstw w Polsce  10 września 2021

Które branże już się odbiły, które jeszcze cierpią przez pandemię? Według GUS sytuacja polskich firm jest rekordowo dobra

#krótko o rentowności i inwestycjach przedsiębiorstw w Polsce  10 września 2021
przeczytanie zajmie 5 min
Które branże już się odbiły, które jeszcze cierpią przez pandemię? Według GUS sytuacja polskich firm jest rekordowo dobra https://unsplash.com/photos/XrIfY_4cK1w

Firmy w Polsce notują silne odbicie finansowe po ciężkim roku 2020. Obserwujemy rekordowe wyniki rentowności przedsiębiorstw. Dodatkowe fundusze przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu przeznaczają na inwestycje. W przedsiębiorstwach zbadanych przez GUS nakłady inwestycyjne w pierwszym półroczu wzrosły o 7,9% i w liczbach bezwzględnych nieznacznie przekroczyły poziom sprzed pandemii.

Wskaźniki rentowności w I półroczu w latach 2002-2021 (Źródło: GUS)

Pandemia i obostrzenia związane z COVID-19 znacząco pogorszyły sytuację przedsiębiorstw. W 2020 r. ich rentowność spadła do poziomów najniższych od ponad 15 lat. W tym roku nastąpiło jednak pozytywne odwrócenie sytuacji. Dane GUS ilustrują wyjątkowo dobre wyniki finansowe — w tym roku rentowność obrotu brutto firm wyniosła 7%, co jest jak do tej pory najwyższą odnotowaną wartością. GUS mierzy je dla firm zatrudniających ponad 49 osób i wyłączając branżę finansową począwszy od 2002 roku.

Bliższe przyjrzenie się liczbom raportowanym przez GUS (uwzględniającym 16 646 podmiotów) potwierdza, że przedsiębiorstwa faktycznie radzą sobie coraz lepiej. Wskaźnik rentowności obrotu brutto to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów ogółem. W I półroczu 2021 roku firmy zwiększyły swoje przychody średnio o 19,7% względem analogicznego okresu w ubiegłym roku, a ich koszty wzrosły jedynie o 16,2%. Po tegorocznych wzrostach przychody o 13,5% przekraczają już wynik z 2019r., a zysk netto jest średnio lepszy o blisko 52%. Zysk netto wykazało blisko 78% analizowanych podmiotów wobec ubiegłorocznego 72%.

Zmiana wskaźnika rentowności brutto w latach 2019-2021 z podziałem na branże (Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny)

Polski Instytut Ekonomiczny dokonał analizy rozbijającej zmianę wskaźnika rentowności w latach 2021 vs. 2019 względem branż. Nie może być zaskoczeniem świetny wynik firm zajmujących się IT i zdrowiem. Podobnie nie dziwi notujące boom budownictwo. Na drugim końcu znalazły się za to hotelarstwo i gastronomia, które wciąż znajdują się w fatalnej sytuacji — dla nich wskaźnik rentowności jest o ponad 8% niższy niż przed pandemią. Wobec wysokich cen węgla zaskakiwać może zły wynik górnictwa, który wskazuje na głębsze problemy strukturalne.

Dodatkowe fundusze firmy w coraz większym stopniu reinwestują. W przedsiębiorstwach zbadanych przez GUS, nakłady inwestycyjne w pierwszym półroczu wzrosły o 7,9% względem ubiegłego roku. W liczbach bezwzględnych inwestycje nieznacznie więc przekroczyły poziom z 2019 r. Inwestowano więcej głównie w maszyny i narzędzia (wzrost o 8,3%) i środki transportu (wzrost o ponad 40%), a spadki odnotowano w nakładach na nieruchomości (spadek 3.4%), być może czekając na odwrócenie trendów na tym rynku.

Materiał opracował Tomasz Kuśmierczyk.