Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

UE i Polska biją rekordy w produkcji energii z OZE. Unia już 10% energii elektrycznej pozyskuje z paneli słonecznych

UE i Polska biją rekordy w produkcji energii z OZE. Unia już 10% energii elektrycznej pozyskuje z paneli słonecznych Science in HD/unsplash.com

Rekordowe 10 proc. energii elektrycznej (39 TWh) z OZE w UE w okresie czerwiec-lipiec 2021 r. to o 11 TWh więcej niż w analogicznym okresie w 2018 r. Osiem krajów UE ustanowiło nowy rekord udziału energii słonecznej podczas letniego szczytu tego roku: Estonia, Niemcy, Węgry, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia i Hiszpania.

Siedem krajów UE wytworzyło ponad jedną dziesiątą energii elektrycznej z paneli słonecznych w okresie czerwiec-lipiec 2021 r., w tym Holandia (17%), Niemcy (17%), Hiszpania (16%), Grecja (13%) i Włochy (13%).

Węgry prawie czterokrotnie zwiększyły udział energii z OZE wobec roku 2018. Po raz pierwszy energia słoneczna wyprzedziła energetykę węglową na Węgrzech latem 2021 r., co zostało już osiągnięte rok wcześniej w Grecji i Portugalii, a kilka lat temu w Holandii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Austrii i Belgii. Węgry odnotowały wzrost produkcji energii elektrycznej pozyskanej z paneli słonecznych z poziomu 3% w czerwcu-lipcu 2018 r. do 12% tego lata. Dla porównania, udział energii uzyskiwanej z węgla w produkcji energii elektrycznej spadł z poziomu 17%  w czerwcu-lipcu 2018 r. do zaledwie 10% tego lata.

Holandia i Hiszpania udział OZE w miksie energetycznym zwiększyły dwukrotnie. Polska i Estonia przeszły od poziomu prawie zerowej energii słonecznej w 2018 r. do odpowiednio 5% i 10% w omawianym okresie 2021 r.

W czerwcu 2021 r. polskie elektrownie wyprodukowały 13 684,5 GWh energii elektrycznej, z tego 2 074,3 GWh pochodziło z odnawialnych źródeł energii (15 proc.). Największy udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych ma wiatr – 695 GWh. Najmniej produkują elektrownie biogazowe – 107,5 GWh. W czerwcu największą dynamikę wzrostu produkcji energii elektrycznej wykazały elektrownie fotowoltaiczne (rok temu w czerwcu produkcja wyniosła 235,6 GWh, natomiast w czerwcu 2021 r. było to 633,3 GWh, czyli nastąpił wzrost o 168,8%).

Latem w Polsce pobito rekord liczby prosumentów, czyli osób wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji. Pod koniec czerwca 2021 r. przekroczyła ona 600 tys.

Pomimo tego, produkcja energii elektrycznej w UE z paneli słonecznych nadal jest mniejsza niż w elektrowniach węglowych, które w okresie czerwiec-lipiec 2021 r. wytworzyły 14% energii elektrycznej w UE (58 TWh). Tymczasem roczny wzrost produkcji energii słonecznej musi być dwukrotnie wyższy, aby możliwe było osiągnięcie celów UE dotyczących emisji na 2030 r.