Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Bank Światowy ostrzega: do 2030 światowy PKB obniży się o 2,7 biliona dolarów. Przyczyną zmiany klimatu

przeczytanie zajmie 4 min
Bank Światowy ostrzega: do 2030 światowy PKB obniży się o 2,7 biliona dolarów. Przyczyną zmiany klimatu Matt Palmer/unsplash.com

W ciągu najbliższych 9 lat utrata bioróżnorodności i spadek wydajności ekosystemu mogą doprowadzić do spadku światowego PKB o nawet 2,7 biliona dolarów, jak wynika z najnowszego raportu Banku Światowego. Najbardziej ucierpią regiony Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej.

Stan ekosystemu naszej planety ma wpływ na światową gospodarkę, a postępująca katastrofa klimatyczna może w najbliższych latach znacznie zmniejszyć globalny dobrobyt. Z tego powodu specjaliści Banku Światowego opracowali innowacyjny raport The Economic Case for Nature, w którym opisują modele gospodarcze dla dalszej polityki rozwoju naszej planety w świetle zmian klimatu. Opracowana analiza podkreśla ekonomiczne i środowiskowe korzyści płynące z ujednolicenia globalnych, regionalnych i krajowych polityk na rzecz łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, poprawy lokalnych warunków życia oraz walki z utratą różnorodności biologicznej.

Autorzy raportu podkreślają kluczowość tzw. usług natury dla światowej gospodarki. Według ostrożnych szacunków kryzys wybranych „usług natury” takich jak dzikie zapylanie, czy dostarczanie żywności z rybołówstwa morskiego i drewna z rodzimych lasów może do 2030 r. skutkować spadkiem światowego PKB o 2,7 biliona dolarów, czyli 2,3% jego obecnej wartości. Choć skutki załamania odczuje cały świat, najbardziej zagrożone są państwa o niskich dochodach, których gospodarki w dużej mierze oparte są o eksploatację natury. W regionach Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej spadek PKB może sięgać nawet ponad 10% w 2030 r.

Jako receptę na zaistniałe problemy wskazano polityki przyjazne przyrodzie, które będą korzystne zarówno dla klimatu, jak i światowej gospodarki. Polityki te mogą zmniejszyć ryzyko upadku ekosystemu, zapewniając jednocześnie satysfakcjonujące wyniki ekonomiczne. Takie rozwiązania mają na celu zmniejszenie intensywności przekształcania środowiska naturalnego przez człowieka i, zgodnie z przedstawionymi w raporcie szacunkami, mają skutkować ogólnym wzrostem światowego realnego PKB z 50 do 150 miliardów dolarów.

Autorzy raportu zwrócili uwagę na konieczność współdziałania państw. Globalna społeczność powinna wdrożyć środki zachęcające do współpracy oraz wspierać taką integrację na arenie międzynarodowej, która umożliwia równą i sprawiedliwą transformację wszystkich regionów. Jak wynika z raportu, programy dotyczące przyrody i zmian klimatycznych są komplementarne, należy zatem wykorzystywać związki między nimi w celu wspierania zielonego, elastycznego i zintegrowanego rozwoju. Korzyści płynące z polityki przyjaznej naturze mają znacznie wzrosnąć, gdy w transformację uda włączyć się naturalne procesy sekwestracji dwutlenku węgla.

Modele opracowane w raporcie dostarczają istotnych informacji dla realizacji celów globalnych ram bioróżnorodności po 2020 r. – ochrony 30% środowiska naturalnego planety, walki ze zmianami klimatu czy promocji efektywności i zrównoważonego rozwoju w rolnictwie. Szczegóły raportu dostępne są tutaj.