Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Mapa chińskich inwestycji w Europie. Niemcy niekwestionowanym liderem, Europa Środkowo-Wschodnia mocno w tyle

przeczytanie zajmie 4 min

Holenderska firma Datenna opracowała narzędzie analityczne służące mierzeniu skali wpływów chińskiego biznesu w Europie. Stworzony przez firmę radar bezpośrednich chińskich inwestycji to interaktywna mapa, na której możliwe jest sprawdzenie profilu wybranej inwestycji chińskiego podmiotu w krajach należących do Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii. Analiza danych zawartych w radarze prowadzi do intrygujących wniosków.

Na mapie krajów naniesione zostały różnokolorowe kropki, symbolizujące dane przedsięwzięcie biznesowe realizowane z udziałem chińskiego kapitału. Firma Datenna przeanalizowała każde przedsięwzięcie pod kątem stopnia wpływu, jaki na daną inwestycję wywiera rząd Chińskiej Republiki Ludowej, procentowego udziału kapitału chińskiego w danej inwestycji lub przejęciu, a także branży w jakiej działa przejęta firma.

Analiza przedstawionych w radarze danych wskazuje, że większość chińskich przejęć lub inwestycji w Europie dotyczy firm zajmujących się przede wszystkim najnowszymi technologiami, firmami przemysłowymi działającymi w branży motoryzacyjnej, energetycznej, chemicznej, elektronicznej, informatycznej oraz maszynowej. Inwestycje te najczęściej dotyczą przejęcia co najmniej pakietów kontrolnych w przedsiębiorstwach (51% udziałów) lub wykupu całości firmy.

Dane na temat inwestycji pozwalają na obalenie mitu dotyczącego dużego zaangażowania chińskiego kapitału i ekspansji gospodarczej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Skala chińskiego zaangażowania kapitałowego jest o wiele większa w Europie Zachodniej, gdzie doszło do przejęcia przez chińskie podmioty 479 firm, przy czym chiński rząd miał udział w 181 przejęciach. Natomiast w Europie Środkowej i Wschodniej miało miejsce zaledwie 40 przejęć, z czego w 21 z nich stwierdzono udział chińskiego rządu.

Wśród największych odbiorców chińskich inwestycji w Europie znajdują się Niemcy, Wielka Brytania i kraje Beneluksu. Zgodnie z danymi raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wśród 13 największych odbiorców chińskich inwestycji są kraje Europy Zachodniej, zaś 13 z 15 państw, które odebrały najmniej tego rodzaju inwestycji, leży w Europie Środkowej i Wschodniej.