Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Blisko jedna trzecia populacji świata nie jest w stanie zrealizować potrzeb żywnościowych. To przez susze i pandemiczny lockdown

Blisko jedna trzecia populacji świata nie jest w stanie zrealizować potrzeb żywnościowych. To przez susze i pandemiczny lockdown Ninno JackJr/unsplash.com

Według danych ONZ w ostatnim roku liczba osób dotkniętych głodem wzrosła o 118 milionów. Obecnie prawie jedna trzecia populacji świata nie jest w stanie zrealizować swoich potrzeb żywieniowych.

Najnowszy raport ONZ o stanie bezpieczeństwa żywieniowego na świecie jednoznacznie wskazuje na pogorszenie się sytuacji żywieniowej setek milionów osób na świecie. W przeciągu ostatniego roku liczba osób bez możliwości realizacji własnych potrzeb w zakresie żywienia (ang. adequate nutrition) wzrosła o 320 milionów – ten wzrost jest równy łącznemu wzrostowi z pięciu poprzednich lat. Tym samym społeczność światowa znacząco oddaliła się od osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim było zlikwidowanie głodu na świecie do 2030 r.

Arif Husain, główny ekonomista Światowego Programu Żywnościowego ONZ, wskazuje na dwie główne przyczyny tego bezprecedensowego wzrostu. Po pierwsze, susze w kluczowych dla sektora rolniczego regionach oraz gromadzenie zapasów przez niektóre rządy i firmy spowodowały drastyczny wzrost cen żywności, szczególnie w państwach o niskich dochodach. Średnio za żywność płacimy 34% więcej niż rok temu, ale na przykład w Sudanie musimy zapłacić już pięć razy więcej.

Z drugiej strony spowolnienie gospodarcze wywołane przez mrożenie gospodarek pozbawiło wiele osób pracy i dochodu. W tym zakresie szczególnie poszkodowane również są państwa o niskich dochodach, których gospodarki nie mogą  łatwo przerzucić się na pracę zdalną. Połączenie tych dwóch czynników – jednego  związanego ze stroną podażową gospodarki, drugiego z popytową – doprowadziło do jednego z najdotkliwszych kryzysów żywnościowych ostatnich lat.

Niedożywienie i głód mogą w najbliższych miesiącach pociągnąć ze sobą poważne skutki geopolityczne. Konflikty zbrojne, terroryzm, migracje oraz ogólna destabilizacja sytuacji międzynarodowej – wszystko to może być nieodległą konsekwencją obecnego kryzysu żywnościowego.