Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Pandemia uderzyła w państwowe budżety. Rozwiązaniem globalna stawka CIT, podatek majątkowy i podatek klimatyczny?

przeczytanie zajmie 4 min
Pandemia uderzyła w państwowe budżety. Rozwiązaniem globalna stawka CIT, podatek majątkowy i podatek klimatyczny? https://unsplash.com/photos/H_KabGs8FMw

Walka z pandemią COVID-19 spowodowała wzrost deficytu w budżetach większości państw świata. Nowym źródłem funduszy mogą być podatki globalne, które umożliwiłyby podjęcie walki z rajami podatkowymi, pozwalając na uzyskanie nawet 695 mld dolarów rocznie.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) przygotował raport, w którym omawia problem wpływu pandemii COVID-19 na znaczne nadwyrężenie budżetów większości państw świata. Skutkiem ubocznym walki o ochronę gospodarek przed wpływem lockdownu był wzrost deficytów, które w największych rozwiniętych gospodarkach zwiększyły się o niemal 10 pp. w porównaniu do 2019 r.

Autorzy raportu ostrzegają, że pojedyncze państwa mają ograniczone narzędzia fiskalne, przez co nie będą mogły nadal zwiększać swojego zadłużenia. Polski Instytut Ekonomiczny podpowiada, że rozwiązaniem tej sytuacji może być wprowadzenie trzech globalnych podatków: minimalnej stawki CIT, podatku majątkowego i podatku klimatycznego.

Globalna minimalna stawka CIT na poziomie 15% przełożyłaby się na uzyskanie 127 mld dol. rocznie. Podatek pozwoli na podjęcie walki z mechanizmami optymalizacyjnymi wielkich korporacji i wykorzystywaniem rajów podatkowych, przez które światowe wpływy z CIT mogą być co roku uszczuplane nawet o 240 mld dol. Autorzy opracowania zalecają także wprowadzenie nowych zasad ustalania miejsca zobowiązania podatkowego, co pozwoli na skuteczniejsze ściąganie należności.

Globalny podatek majątkowy miałby dotyczyć 0,01% najzamożniejszych osób na świecie. Dotykałby posiadaczy majątku o wartości powyżej 10 mln dol. (podatek na poziomie 0,5%) i powyżej 1 miliarda dolarów (podatek na poziomie 1,5%), co mogłoby przynieść 289 mld dol. wpływów podatkowych rocznie. W opinii autorów PIE opłata będzie kolejnym ciosem skierowanym w raje podatkowe.

Globalny podatek klimatyczny może pomóc zredukować emisję CO2 i umożliwić zebranie zasobów finansowych do walki z kryzysem klimatycznym. Autorzy raportu proponują wprowadzenie różnych cen i limitów emisji w zależności od wyników społeczno-gospodarczych poszczególnych państw, a implementacja opłaty może dostarczyć nawet 278 mld dol. rocznie.

Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, że wprowadzenie proponowanych podatków pozwoli nie tylko na uzyskanie 695 mld dol. rocznie, ale także na podjęcie walki z rajami podatkowymi i optymalizacją podatkową stosowaną przez duże korporacje. Autorzy raportu podkreślają, że potencjalna kwota, którą można zebrać dzięki opłatom, pozwoliłaby na zaszczepienie każdej dorosłej osoby na świecie czterokrotnie lub na osiągnięcie celu zrównoważonego rozwoju związanego z dostępem do energii. Jednocześnie dzięki nowym podatkom można zabezpieczyć 14% globalnych rocznych kosztów wymaganych do osiągnięcia wszystkich celów zrównoważonego rozwoju.