Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Redakcja portalu  2 lipca 2021

Jak definiować polskość produktów? Debata o patriotyzmie gospodarczym?

Redakcja portalu  2 lipca 2021
przeczytanie zajmie 4 min

„W debacie publicznej funkcjonuje kilka terminów używanych zamiennie. Mamy patriotyzm gospodarczy i patriotyzm konsumencki. Pojawia się też pojęcie patriotyzmu ekonomicznego. Funkcjonuje również zakorzeniony mocno w literaturze anglojęzycznej termin „etnocentryzm konsumencki”. Akcent w tych sformułowaniach położony jest tak, aby za każdym razem, gdy mamy wydać pieniądze, uruchomiły się w nas skojarzenia ze wspólnotą, z którą się identyfikujemy” – wyjaśniała Jannna Szalacha-Jarmużek w debacie Patriotyzm gospodarczy – jak Polacy rozumieją polskość produktów?

„Osobiście podoba mi się oddzielanie patriotyzmu konsumenckiego od patriotyzmu gospodarczego. W przypadku patriotyzmu konsumenckiego nacisk położony jest na wszelkie działania indywidualnych konsumentów, którzy każdego dnia podejmują miliony decyzji konsumenckich i czasami kierują się poczuciem wspólnoty z jakimś krajem czy narodem. Jednak w gospodarce środki są wydatkowane nie tylko przez konsumentów indywidualnych, ale także przez duże firmy, małe przedsiębiorstwa i mikrofirmy. Mowa o wszelkiego rodzaju decyzjach o współpracy w zakresie nabywania usług, surowców i w budowaniu sieci dostawców. Tutaj również może pojawić się element odwołania do wspólnoty, z którą identyfikuje się dany przedsiębiorca” – mówiła ekspertka.

„Głównym celem badania było sprawdzenie, jak Polacy podchodzą do weryfikacji polskich produktów: czym jest w ogóle dla nich polskość produktów, czy jest im łatwo czy trudno zdiagnozować, czy produkty, który kupują jest polski czy nie?” – mówiła Anna Ringwelska z Grupy Badawczej PBS.

„Aż 80% Polaków deklaruje, że stara się kupować polskie produkty, bo dzięki temu wspiera rozwój polskich firm. Taki sam odsetek badanych kupuje polskie produkty z przekonaniem, że wspierają w ten sposób miejsca pracy. 75% osób deklaruje, że kupuje polskie produkty, bo dzięki temu mają poczucie, że te pieniądze zostają w kraju. Podobny odsetek osób twierdzi, że jest dla nich ważne, aby te produkty, które kupują, były produkowane w Polsce. Zdaniem większości badanych jakość polskich produktów jest wyższa od tych sprowadzanych z zagranicy” – mówiła Anna Ringwelska przytaczając wyniki badań.

Wyniki badań dostępne są na blogu Polskie – kupuję to! Pomysłodawcą tej kampanii, zachęcającej do kupowania polskich produktów, jest PGE Polska Grupa Energetyczna, partner aplikacji Pola.

W debacie udział wzięli Anna Ringwelska agencja badawczea PBS, dr Joanna Salacha-Jarmużek współtwórczyni metodologii aplikacji Pola i twórczyni Polskiego Śladu oraz Marcin Kawko, członek zarządu Fundacji Projekt PL.