Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Trudnowski: Potrzebujemy Nowej Chadecji, bo stara to synonim europejskiej degeneracji

„Nowa Chadecja, czyli hasło, które chcemy w promować w naszym środowisku, ma zwracać uwagę na podobieństwo obecnej sytuacji z tą, w której zaczęła rozwijać się tradycja chrześcijańsko-demokratyczna. Leon XIII pisał Rerum novarum w momencie dużych zmian, które odmieniły zachodnią cywilizację. Istotna część starego, konserwatywnego porządku, zdała sobie sprawę z potrzeby adekwatnej reakcji wobec diametralnych zmian dotykających pod koniec XIX wieku zachodnie społeczeństwa. Dziś jest podobnie, jednak zamiast rewolucji przemysłowej borykamy się z konsekwencjami rewolucji technologicznej i ekologicznymi wyzwaniami” – powiedział Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego, w rozmowie z Łukaszem Warzechą w programie „Polska na serio”.

„Mówimy o Nowej Chadecji, ponieważ »stara chadecja« jest hasłem skompromitowanym i kojarzy nam się z europejską degeneracją. Jednakże, zdegenerowanie idei nie znaczy, że nie powinniśmy się zastanowić nad słusznością jej założeń”.

„Słysząc »chrześcijańska demokracja«, myślimy »partia polityczna«. Tymczasem, jeżeli sięgniemy do encyklik kolejnych papieży i zastanowimy się, co oznacza wezwanie do budowy chrześcijańskiej demokracji, to tak naprawdę chodzi o budowę – mówiąc współczesnym językiem – katolickiego społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli spojrzymy na historię ruchów chadeckich w Polsce, to najważniejszym z nich była Akcja Katolicka, a więc ruch społeczny zaangażowanych katolików, działających w różny sposób w życiu publicznym, rozumiejących politykę jako zaangażowanie w małe społeczności i wspólnoty, w działalność charytatywną, samorząd, tworzenie mediów. W Klubie Jagiellońskim próbowaliśmy odwojować słowo »polityka« jako słowo pozytywne, szlachetne, które powinniśmy rozumieć jako troskę o dobro wspólne. Nie jest przypadkiem, że taka jej definicja jest obecna w klasycznej myśli republikańskiej i katolickiej nauce społecznej” – zauważył Trudnowski.

„Chadecja była programem, który sprawdził się w bardzo konkretnych okolicznościach, czyli po II wojnie światowej. Tradycja ta zbudowała Wspólnotę Europejską w jej oryginalnym kształcie. Była przesiąknięta wiarą w to, że po tragicznym doświadczeniu II wojny światowej, trzeba inaczej ułożyć relacje między państwami. Ponadto, w wydaniu ordoliberalnym przyczyniła się do odbudowy gospodarczej Niemiec, opierając się o zasady subsydiarności i pomocniczości oraz daleko idącej wolności gospodarczej z zachowaniem troski o ład i sprawiedliwość społeczną. Szansy dla tego typu doktryn politycznych upatruję – mówiąc brutalnie – w tym, że zdamy sobie w pewnym momencie z tego, że dochodzimy do niebezpiecznej sytuacji i może tym razem uda się przeprowadzić korektę przed katastrofą. Liczę na to, że my, jako przedstawiciele cywilizacji zachodniej, jesteśmy mimo wszystko mądrzejsi o doświadczenia, które przyniósł XX wiek” – stwierdził Trudnowski.