Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Nierówności na wspólnym rynku. „Czarna Księga” barier, na które polskie firmy napotykają w państwach UE

przeczytanie zajmie 4 min
Nierówności na wspólnym rynku. „Czarna Księga” barier, na które polskie firmy napotykają w państwach UE https://unsplash.com/photos/xsNieprkM-w

Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii przygotowało drugą edycję Czarnej Księgi wskazującej na problemy, z jakimi muszą borykać się polscy przedsiębiorcy. Po 17 latach od dołączenia Polski do wspólnego, unijnego rynku, nie wszystkie bariery zostały wyeliminowane.

„Zachęceni dobrym odbiorem wydanej w zeszłym roku pierwszej Czarnej Księgi przygotowaliśmy drugi raport, w którym pokazujemy kolejne przykłady barier utrudniających działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców na rynku UE. Podobnie jak poprzednio – większość tych przypadków została do nas zgłoszona bezpośrednio przez przedsiębiorców. Nie wskazujemy, których państw członkowskich UE dotyczą, ponieważ celem jest eliminacja barier, a nie piętnowanie państw” – czytamy na stronie ministerstwa.

Publikacja wskazuje na 20 różnego rodzaju ograniczeń w sześciu różnych branżach. Wśród nich możemy znaleźć: „ograniczenia w delegowaniu pracowników będących obywatelami państw trzecich”, „obowiązek specjalnego oznaczenia wszystkich pojazdów ciężarowych i autokarów”, „wymaganie od zagranicznych przedsiębiorców zakładania rachunków bankowych dla celów podatkowych” czy „prace legislacyjne zmierzające do zwiększenia udziału krajowej żywności”.

Publikacja zawiera też omówienie działań organów Unii Europejskiej. Opisane są w niej przykłady skarg do Trybunału Sprawiedliwości, proces stanowienia prawa i wpływ przepisów krajowych na swobodny przepływ dóbr, usług i kapitału. „Trybunał Sprawiedliwości UE dokonuje bowiem wykładni przepisów unijnych, mając na uwadze potrzebę uniknięcia rozbieżności w ich stosowaniu. Podczas gdy prawo wtórne, czyli przede wszystkim dyrektywy i rozporządzenia, staje się coraz bardziej szczegółowe, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE dostarczają często wyjaśnień co do zastosowania podstawowych zasad prawa UE, np. zasady proporcjonalności” – czytamy w publikacji.