Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

#ZamiastKongresu: Czas pobożnego antyklerykalizmu? O odpowiedzialności świeckich w Kościele

Klerykalizm jest jak wirus zjadający ciało Kościoła od środka. Jest zarówno najbardziej wymownym przejawem kryzysu katolicyzmu, jak i przyczyną wielu strukturalnych grzechów. Utożsamianie osobistego dobra jakiegoś duchownego z dobrem wspólnoty, niepodparty doktryną paternalizm, sprowadzanie roli świeckich do niemych klientów usług sakramentalnych. Klerykalizm obecny jest zarówno na szczytach episkopatu, jak i stanowi chleb powszedni życia na polskiej parafii.

Jak z wnętrza ortodoksji skutecznie walczyć z klerykalizmem? Jak rozumieć dziś rolę kapłana? Skąd oczekiwać nadziei na zmianę? Czy model relacji między wiernymi a księżmi i biskupami może ulec zmianie?

O tym wszystkim porozmawiamy już 31 maja o 19:00 z: Moniką Białkowską (dziennikarka „Przewodnika Katolickiego”), Zbigniewem Nosowskim (redaktor naczelny „Więzi”)  i Szymonem Pękalą (prowadzi kanały „Wojna Idei” i „Szymon mówi” na YouTube). Spotkanie poprowadzi Konstanty Pilawa.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”