Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Macierzyństwo ekstremalne, czyli jak wspierać rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi [ROSZEWSKA,LIBURA]

„ » Kiedy myślimy o macierzyństwie, mamy myśleć o kwitnących kobietach Renoira z różowymi dziećmi na kolanach« – pisała w połowie lat 70 ubiegłego wieku Adrienne Rich. Macierzyństwo okazuje się jednak doświadczeniem radykalnie odmiennym od wyobrażeń ukształtowanych w kulturze, gdy u upragnionego potomka wykryta zostaje choroba genetyczna lub inne wrodzone zaburzenia rozwoju prowadzące do trwałej i ciężkiej niepełnosprawności.”


„Posiadanie niepełnosprawnego dziecka nie pasuje do tradycyjnej wizji, wedle której dziecko jest inwestycją w przyszłość, niezależnie od tego, czy realizowaną w konserwatywnym modelu wielodzietności, czy nowoczesnej »utowarowionej« opcji wychuchanego jedynaka” – pisała na naszych łamach Maria Libura.

W ostatnim czasie za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce rozgorzała dyskusja o wadach genetycznych, sposobach ich leczenia i dylematach moralnych związanych z tym tematem. Warto, więc przyjrzeć się temu jak naprawdę nasze społeczeństwo widzi rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. Czy poświęcamy im wystarczająco dużo uwagi? Gdzie nasze państwo niedomaga w zakresie ich wsparcia?

Naszymi gośćmi będą:
Maria Libura – ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Katarzyna Roszewska – doktor nauk prawnych, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyła aplikację sędziowską i aplikację radcowską. Pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, w tym dotyczących statusu osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Rozmowę poprowadzi Karolina Olejak z Klubu Jagiellońskiego.

Spotkanie odbędzie się w formule online już w piątek 18 grudnia o godz. 19.00. Transmisja odbędzie się na Facebookowym profilu Klubu Jagiellońskiego. Zapraszamy serdecznie do zadawania pytań w trakcie dyskusji oraz zaproszenia znajomych przed wydarzeniem.