Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Pilawa: Katolicy w Polsce mają prawo czuć się politycznie bezdomni

Pilawa: Katolicy w Polsce mają prawo czuć się politycznie bezdomni Stefan Kunze/unsplash.com

„Katolicy mają prawo czuć się politycznie zagubieni, bo żadna partia w Polsce nie realizuje dziś społecznego nauczania Kościoła. I to nawet nie dlatego, że nie chce, ale logika współczesnego systemu politycznego po prostu na to nie pozwala. Trudno jednak oczekiwać, że coś może zmienić się na lepsze, jeśli katolicy będą bardziej inspirować się konserwatyzmem, liberalizmem i socjalizmem, niż własna tradycją ideową – społeczną nauką Kościoła” – pisze na łamach „Przewodnika katolickiego” Konstanty Pilawa, redaktor naczelny czasopisma idei „Pressje”.

„Pojęcie chrześcijańskiej demokracji po raz pierwszy w katolickiej nauce społecznej pojawia się w 1901 r. Leon XIII w encyklice Graves et Communi starał się określić tym mianem ruch społeczny katolików, którzy w przestrzeni publicznej mieli głosić idee inspirowane Ewangelią. Był to czas, w którym rozgorzał w Europie konflikt socjalistów z kapitalistami. Jedni pragnęli zniesienia własności prywatnej, drudzy własność tę wynosili na piedestał. Leon XIII krytykował i jednych, i drugich. Własność prywatna jest naturalnym prawem człowieka, jednocześnie każdy człowiek niecierpiący niedostatku powinien dzielić się swym bogactwem z biednymi – nauczał papież” – stwierdził Konstanty Pilawa.

„Katolicka nauka społeczna to kompendium wiedzy z zakresu pożądanego stosunku chrześcijan do rzeczywistości politycznej. Wystarczy spojrzeć na kilka przykładów z brzegu. W Quadragessimo anno Piusa XI czytamy, że model społeczno-gospodarczy państwa powinien być oparty o ideę korporacjonizmu, w Ewanglium Vitae Jana Pawła II dowiadujemy się, jak katoliccy polityce powinni głosować w sprawie aborcji, a w Laudato si papież Franciszek przedstawia spójny program dotyczący polityki ekologicznej” – wyliczał Pilawa.

„Za czym nowa chadecja powinna dziś lobbować? Lista inspiracji, jakie płyną z encyklik papieskich, może być długa. Od postulatu strukturalnej reformy prawa pracy (na uwagę zasługuje chociażby pomysł czterodniowego tygodnia pracy), reformy edukacji (przywrócenie religii w salkach lub ograniczania koedukacyjności klas w szkołach), do pomysłu na ukrócenie praktyki rozpowszechniania fake newsów w Internecie”.

Pełna wersja tekstu do przeczytania tutaj.