Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Deglomeracja-realne wsparcie czy nietrafiony pomysł? [ZABOROWSKI, TRZECIAKOWSKI]

przeczytanie zajmie 3 min

Polska jest krajem o nadreprezentacji (w porównaniu z innymi, europejskimi państwami) liczby osób zamieszkujących najmniejsze miasta (żyje w nich 11% Polaków). W związku z tym zachodzące na całym świecie procesy aglomeracji, skutkujące wyludnianiem się średnich i mniejszych ośrodków dotykają nasz kraj w szczególnie intensywny sposób. Nierówny dostęp do usług publicznych, czy dobrej jakości miejsc pracy sprawia, że spora część społeczeństwa nie jest w stanie korzystać z rozwoju doświadczanego na przestrzeni ostatnich 30 lat. Często powoduje to decyzję o emigracji poza granice kraju. Osoby, które zdecydowały się w Polsce pozostać, ale zamieszkać w większym ośrodku, swoim przybyciem do niego zwiększają popyt na mieszkania, a co za tym idzie, przyczyniają się do gwałtownego wzrostu ich cen. Inni, zamieszkujący poza miejscowością, w której pracują, spędzają godziny na dojazdach z i do pracy.

Rozwiązaniem wspomnianych problemów może być zmniejszenie intensywności procesu wyludniania się średnich i małych miast. Można to uczynić za pomocą wsparcia dla tworzenia w nich dobrej jakości miejsc pracy, dających młodym ludziom odpowiednio dobre perspektywy. Sposobem na stworzenie atrakcyjnych posad jest przeniesienie organów administracji publicznej z metropolii do mniejszych ośrodków. Można mieć nadzieję, że takie działania pociągną za sobą powstanie kolejnych miejsc pracy, już w sektorze prywatnym, które pojawią się jako odpowiedź na przybycie nowych pracowników (bądź zatrzymanie na miejscu większej liczby młodych mieszkańców).

Deglomeracja przeprowadzana za pomocą rozpraszania urzędów może nasuwać także pewne wątpliwości. Powstaje pytanie o koszty przeniesienia urzędów, a także o chęć urzędników do zmiany miejsca zamieszkania z metropolii na średnie, lub małe miasto. Nie ma także pewności, w jakim stopniu zmiana lokalizacji niektórych organów administracji państwowej ma potencjał w sposób znaczący wpłynąć na liczbę atrakcyjnych miejsc pracy nawet w niedużej miejscowości.

O powyższych zagadnieniach będziemy rozmawiać w czwartek 26.11 o godzinie 18:30 z dr. Łukaszem Zaborowskim oraz Rafałem Trzeciakowskim. Spotkanie realizowane jest we współpracy z Funduszem Obywatelskim

[DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU]