Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Piotr Kaszczyszyn  29 października 2020

Dlaczego milczeliśmy? Zapowiedź cyklu materiałów Klubu Jagiellońskiego wokół orzeczenia TK

Piotr Kaszczyszyn  29 października 2020
przeczytanie zajmie 2 min
Dlaczego milczeliśmy? Zapowiedź cyklu materiałów Klubu Jagiellońskiego wokół orzeczenia TK Zdjęcie: Antonio Cansino

Drodzy Czytelnicy, ostatnie kilka dni naszego milczenia na najbardziej palący temat w debacie publicznej nie był przypadkowy. Dla nas ten okres był czasem gorących dyskusji, nocnych lektur oraz wyrzuconych do kosza pomysłów na materiały. Dziś chcemy zaproponować Wam trzy materiały starające się oddać maksymalnie wiernie całe spektrum poglądów i emocji zespołu redakcyjnego portalu.

Jeszcze w zeszły piątek, zaraz po ogłoszeniu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, zabraliśmy głos za pośrednictwem artykułu Karoliny Olejak pt. Bycie pro-life to znacznie więcej, niż prawny zakaz. Celem tego materiału było podkreślenie rzeczy naszym zdaniem fundamentalnej – przyjęcie postawy „za życiem” nie może ograniczać się do zakazu aborcji przy wykorzystaniu narzędzi ustawodawczych.

Bycie pro-life musi oznaczać cały szereg działań podejmowanych już po przyjściu na świat dziecka z niepełnosprawnością lub nieuleczalną chorobą, wymaga systemowej polityki i wsparcia ze strony państwa, której dziś jest zdecydowanie za mało. W nadchodzących tygodniach chcemy o tych koniecznych działaniach więcej i szerzej na naszych łamach pisać.

Drugim głosem na szybko komentującym orzeczenie TK był odcinek naszego cyklu video pt. Aborcja eugeniczna niekonstytucyjna. Efekt zamachu PiS na Trybunał Konstytucyjny? W 25-minutowym nagraniu Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego, przedstawił w wyczerpujący sposób historyczne tło orzeczenia wydanego przez obecny skład Trybunału, starając się pokazać, że jego treść nie została podyktowana przez członków Episkopatu, ani przez prezesa Kaczyńskiego, lecz stanowiła konsekwencję szerszego orzecznictwa w odniesieniu do ochrony życia, jakie w III RP istniało od roku 1997.

Dzisiejsze materiały będą łączyć dwa tożsamościowe filary naszego środowiska: jego republikańskie oblicze i wynikającą z niego troskę o państwo oraz aksjologiczne zakorzenienie w chrześcijaństwie, z naciskiem położonym na nauczanie Kościoła katolickiego, ale i z gotowością merytorycznej polemiki z tymże nauczaniem, jeśli jako katolicy dostrzegamy w nim braki i niekonsekwencje.

Pierwszym z materiałów będzie obszerny artykuł Konstantego Pilawy, redaktora naczelnego naszego czasopisma idei „Pressje”, pt. Czas próby dla katolików: sumienie, doktryna, polityczna roztropność. Za jego pośrednictwem przedstawimy w sposób maksymalnie jasny, precyzyjny, syntetyczny i wyczerpujący oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego w zakresie przerywania ciąży, ochrony ludzkiego życia, politycznej działalności świeckich katolików oraz relacji między głoszonymi przez Kościół poglądami a porządkiem prawnym państwa demokratycznego.

„Encykliki papieskie i stanowisko Kongregacji Nauki Wiary lub nawet Katechizm Kościoła Katolickiego nie stanowią ostatecznej instancji dla katolika. Można również z perspektywy katolickiej z tymi dokumentami polemizować. Jeśliby radykalnie zmieniły się okoliczności lub w rozumowaniu papieży i prefektów znaleźlibyśmy jakąś lukę, wówczas można, a nawet trzeba je wyrażać. Ja jednak w tym nauczaniu żadnej luki ani zmieniających się okoliczności nie widzę.” – taki fragment znajdziecie w zapowiadanym artykule Konstantego Pilawy. Nadaje się on świetnie jako płynne przejście do drugiego z materiałów autorstwa Michała Rzeczyckiego i Piotra Wilkina pt. Argument „z Magisterium” nie wystarczy. Krytyczna polemika z nauczaniem KK w sprawie ochrony życia.

W artykule autorzy polemizują z nauczaniem Kościoła w zakresie szeregu spraw kluczowych dla dzisiejszego sporu światopoglądowego na ulicach polskich miast: od definiowania momentu rozpoczęcia się ludzkiego życia, przez nadawanie samemu życiu wartości absolutnej, relację prawa moralnego i norm prawnych, po fundamentalne pytanie czy rzeczywiście jedyną dopuszczalną przesłanką do przeprowadzenia aborcji powinno być zagrożenie życia lub zdrowia matki.

Oba polemiczne wobec siebie materiały łączy jedno – skupienie się na naszym zdaniem fundamentalnym sporze, jaki toczy się dziś w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jest to spór o rozumienie pojęcia heroizmu i wynikające stąd zasadnicze pytanie: czy narażona na realne cierpienie fizyczne i psychiczne matka potencjalnie nieuleczalnie chorego dziecka lub dziecka z wadami letalnymi powinna mieć prawnie zagwarantowaną możliwość przerwania ciąży i pozbawienia tego dziecka życia?

Ostatnim z materiałów będzie artykuł autorstwa Jakuba Kucharczuka pt. Zjednoczona Prawica znowu oblała test z odpowiedzialnego rządzenia państwem. W krótkim materiale oceniamy wydarzenia ostatnich dni z perspektywy republikańskiej troski o dobro wspólne, państwo i polską wspólnotę polityczną. Wydaję nam się, że już sam tytuł zdradza wystarczająco wiele.

Zdajemy sobie bardzo dobrze sprawę, że wśród Was znajdą się przeciwnicy każdego z opublikowanych materiałów, tak samo jak i ich zwolennicy. Mamy nadzieję, że możliwa za ich pomocą okaże się roztropna dyskusja, a nie ideowa bijatyka. Bo nie chodzi o osiągnięcie fałszywej „narodowej zgody”, lecz uczciwe przedstawienie realnej różnicy zdań, szczególnie w sprawach tak fundamentalnych jak ludzkie życie. Tak definiujemy zadanie naszego środowiska w tak trudnym społecznie czasie. Dobrej lektury!

Publikacja nie została sfinansowana ze środków grantu któregokolwiek ministerstwa w ramach jakiegokolwiek konkursu. Powstała dzięki Darczyńcom Klubu Jagiellońskiego, którym jesteśmy wdzięczni za możliwość działania.

Dlatego dzielimy się tym dziełem otwarcie. Ten utwór (z wyłączeniem grafik) jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o podanie linku do naszej strony.