Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Lobbing w Polsce. Fikcja jawności czy wymarła profesja? [KWIATKOWSKI, WENCLEWSKA]

przeczytanie zajmie 3 min

Analiza ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia jedynie z pozorną regulacją. Obecne regulacje nie dają możliwości dokładnego oszacowania faktycznej liczby lobbystów pracujących na co dzień w parlamencie. Grupy nacisku bronią swojego interesu w Sejmie poprzez różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje czy izby gospodarcze.

Główną przeszkodą w celowym, skutecznym i przejrzystym uregulowaniu lobbingu w Polsce jest jego społeczne postrzeganie jako zjawiska ze styku polityki i przestępczości. Dopóki nie nastąpi „odczarowanie” działalności lobbingowej i jej uznanie w powszechnym odbiorze za pożądany element procesu legislacyjnego w demokratycznym państwie prawa, próby podniesienia jakości regulacji będą przynosić ograniczony skutek.

Czy lobbing w Polsce może być bardziej przejrzysty? O tym porozmawiamy na debacie online.

W dyskusji wezmą udział:
Marta Wenclewska, ekspert CAKJ ds. legislacji, autorka raportu „Fikcja jawności. Działalność lobbingowa w Sejmie RP w latach 2006-2019”;
Bartosz Kwiatkowski, prezes fundacji Frank Bold.

Moderatorem rozmowy będzie prezes KJ Piotr Trudnowski.

Spotkanie odbędzie się 13 października o godzinie 19:00 w formule online. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i zadawania pytań.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

[DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU]