Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Czy media publiczne są potrzebne? [RATAJCZAK]

przeczytanie zajmie 2 min

Czy można mówić o niezależności dziennikarskiej podczas komentowania wydarzeń? Jaka jest rola nadawcy publicznego? Jaki wpływ ma rząd na sposób funkcjonowania mediów publicznych? Czy w Polsce dostrzega się wpływ partii rządzącej na media? 

 

Media publiczne stanowią ważną część wszystkich nadawców radiowych i telewizyjnych – zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji mają one powierzoną misję publiczną, którą realizują na zasadach zgodnych z powyższą regulacją ,,całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu” Zadanie to, bardzo istotne dla całego społeczeństwa, może stanowić namiastkę życia kulturalnego – szczególnie dla osób, które nie posiadają wystarczających funduszy lub ze względu na swój stan zdrowia nie mogą uczestniczyć osobiście w wydarzeniach sportowych czy religijnych. Media publiczne powinny stanowić wzór dla nadawców, stać na straży wolności słowa i poddawać krytyce działania rządu.

O tym, jak media publiczne realizują powierzoną sobie misję, porozmawiamy z:

– prof. Magdaleną Ratajczakadiunktem w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Weź udział w wydarzeniu na Facebooku już teraz.

Zapraszamy do KJ Wrocław! Czwartek 28 listopada, Obserwatorium Społeczne przy placu Katedralnym 1 o godzinie 18:30!