Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Jak uratować nasze emerytury? [GÓRA, DERDZIUK, MARCZUK]

przeczytanie zajmie 3 min

Problemy z systemami emerytalnymi muszą zostać rozwiązane – inaczej niekorzystny kształt piramidy wieku, podnosząca się długość życia oraz wynikające z tego zwiększenie obciążenia budżetów państw może doprowadzić do załamania finansów publicznych. Tylko jak to zrobić? Czy system emerytalny uratują Pracownicze Programy Kapitałowe lub przenoszenie środków z OFE?

W debacie publicznej często używa się podziału systemu emerytalnego na tzw. filary – repartycyjny, kapitałowy i indywidualny. Jednak takie rozróżnienie nie do końca odpowiada rzeczywistej strukturze mechanizmu emerytalnego, który jest narzędziem, z perspektywy indywidualnej – alokacji dochodu w cyklu życia, oraz, z perspektywy publicznej, zapobiegania starczej biedzie.

Żeby zrozumieć problemy z naszymi emeryturami, trzeba wgłębić się w istotę konstrukcji systemu, który liczy sobie przecież już ponad 100 lat w większości rozwiniętych państw. Dynamicznie zmieniająca się struktura społeczna skłania coraz więcej państw do zmiany mechanizmu, nadając mu charakter bardziej oszczędnościowy i zindywidualizowany, zamiast redystrybucyjnego (wspólny worek). Taką zmianą w Polsce była reforma z 1999r., jednak być może i ona nie byłaby w stanie zapobiec zagrożeniom, które już teraz nękają system emerytalny, a które w przyszłości jeszcze się nasilą.

Czy ostatnie modyfikacje i plany modyfikacji systemu, takie jak powołanie Pracowniczych Programów Kapitałowych, które garściami czerpią z dorobku nowych szkół ekonomii (szczególnie z ekonomii behawioralnej), są fundamentalną przebudową, czy tylko kosmetycznym usprawnieniem? Jak będą one działać w Polsce? Co stanowi istotę systemów emerytalnych? Jak zreformować system emerytalny w sposób strukturalny, a nie tylko kosmetyczny? Jak dużym usprawnieniem systemu są PPK? Czy będą one skuteczne i uratują nasze emerytury?

O tym porozmawiamy w Klub Jagielloński – Warszawa. Naszymi ekspertami będą:

prof. dr hab. Marek Góra – profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej, kierownik Katedry Ekonomii I. Wieloletni okres pracy Marka Góry w SGH zawiera też były dłuższe i krótsze okresy pracy naukowej w szeregu zagranicznych uczelni i instytutów (między innymi Erasmus University Rotterdam, London School of Economics, IFO Economic Research Institute w Monachium). Przez prawie rok Marek Góra pracował również w OECD. Marek Góra jest również współautorem projektu nowego polskiego systemu emerytalnego, który w 1999 zastąpił poprzedni system. Wprowadzenie tego systemu spowodowało, że Polska uważana jest za jeden z niewielu krajów, które podjęły udaną próbę przeciwdziałania ekonomicznym skutkom starzenia się ludności.

Zbigniew Derdziuk – prezes ZUS w latach 2009-2015, sekretarz stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządach Jerzego Buzka i Kazimierza Marcinkiewicza, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, członek rady ministrów w rządzie Donalda Tuska.

Bartosz Marczuk – dziennikarz, były wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert w obszarze polityki społecznej Obecnie jest wiceprezesem w Polskim Funduszu Rozwoju, który będzie organizował wdrożenie programu PPK. Pracuje także w Instytucie Sobieskiego

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca o godzinie 18.00 w naszej siedzibie przy Andersa 35.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i bądź na bieżąco!