Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

PeWuKa. Znaczenie dla Polski, Wielkopolski i Poznania [BERGMAN]

przeczytanie zajmie 2 min

Przed dziewięćdziesięciu laty Poznań stał się stolicą polskiej gospodarki i wizytówką tego wszystkiego, czego udało się dokonać Polsce przez pierwszych dziesięć lat niepodległości. To właśnie w tym mieście odbyła się w dniach od 16 maja do 30 września 1929 r. Powszechna Wystawa Krajowa. Zwiedziło ją w tym czasie cztery i pół miliona osób, w tym około dwustu tysięcy gości zagranicznych. 

Jej organizatorzy stawiali sobie kilka celów: PeWuKa miała ukazać aktualny stan Polski i kierunki jej dalszego rozwoju; podnieść poziom konsumpcji krajowej i wzmocnić eksport; promować nasz kraj zagranicą. Według zgodnej oceny współczesnych, choćby min. Eugeniusza Kwiatkowskiego, wystawa zadania swe spełniła.

O znaczeniu PeWuKi dla Polski, Wielkopolski i Poznania porozmawiamy na kolejnym seminarium Klubu Jagiellońskiego w Poznaniu.

[DOŁĄCZ DO WYDARZENIA]

Spotkanie poprowadzi Olaf Bergmann – historyk, absolwent studiów magisterskich (1988) i doktoranckich (1995) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2014 roku doktor habilitowany. Obecnie kustosz dyplomowany Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu oraz profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Autor kilkunastu książek, w tym m. in. Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1929 (Poznań 1998, Poznań 2015) oraz „Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej” (Warszawa 2012), a także kilkudziesięciu artykułów i recenzji naukowych.

Zapraszamy tradycyjnie do sali 82 Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40 –27 maja, godzina 18.00.