Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

O sumieniu według Benedykta XVI [SZYMIK]

przeczytanie zajmie 2 min

„Benedykt XVI przypomina, że sumienie jest normą subiektywną, lecz nie pozbawioną obiektywnego odniesienia. Jako zdolność wpisana przez Stwórcę w naturę człowieka koresponduje z ustanowionym porządkiem bytu i odnosi wolę człowieka do woli Boga. Właściwa człowiekowi, a dochodząca do głosu w sumieniu, rozumność jako umiejętność poznania prawdy bytu i rozróżniania dobra i zła zasadza się na posłuszeństwie, czyli gotowości słuchania.” – pisze w jednym z artykułów ks. prof. Jerzy Szymik.

Czym właściwie jest sumienie? Po co istnieje? Jaka jest jego rola w dzisiejszym świecie? Na te pytania poszukamy odpowiedzi razem z naszym gościem, którym będzie ks. prof. Jerzym Szymikiem.

Ks. prof. Jerzy Szymik – profesor zwyczajny w katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologii UŚ, autor summy na temat myśli teologicznej Josepha Ratzingera „Theologia Benedcita”, członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej w latach 2004-2014.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w Klubie Jagiellońskim w Katowicach, tym razem dotyczące myśli o sumieniu w teologii Benedykta XVI.

Spotkanie odbędzie się 23 maja o godzinie 18.00.

Dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku!