Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Nie ratujmy PKS-ów. Organizujmy transport publiczny! [PETYCJA]

Zgodnie z szacunkami z kwietnia 2018 r. nawet 14 mln osób w Polsce pozostawało bez dostępu do zorganizowanego transportu zbiorowego. Od tego czasu po cichu kolejni przewoźnicy ogłaszali obcięcie połączeń lub ich likwidację. Mapa białych plam wciąż się powiększa. Właściwe zdiagnozowanie problemu to w polityce połowa sukcesu. Dlatego cieszy, że wśród postulatów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości ogłoszonych przez Jarosława Kaczyńskiego znalazł się ten o walce z wykluczeniem transportowym „Polski średnich miast”. Jednak od właściwej diagnozy do faktycznego rozwiązania problemu droga jest długa, i największą przeszkodą nie są wcale pieniądze.

Z tego powodu Klub Jagielloński oraz stowarzyszenie Miasto Jest Nasze przedstawia własną „piątkę transportową”, czyli pięć postulatów, dzięki którym Polska zyska sprawny i wydajny system transportu publicznego. W zasadniczy sposób pozwoli to zmienić realia życia na polskiej prowincji. Poniższe pięć postulatów w formie petycji kierujemy do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Jeśli możesz przekaż nam 1% podatku. Nasz numer KRS: 0000128315.
Wspierasz podatkiem inny cel? Przekaż nam darowiznę tutaj!

Postulujemy:

 1. Zorganizowanie transportu publicznego na jednym szczeblu samorządu.

Obecnie odpowiedzialność jest rozmyta: transport organizują (lub nie) gminy, powiaty i województwa. Brakuje w Polsce kompetentnych kadr do organizacji transportu publicznego. Naturalną bazą do tworzenia zespołów organizujących i koordynujących transport publiczny w regionach są urzędy marszałkowskie. Za organizacją transportu publicznego na poziomie województw przemawiają też korzyści skali i pozytywne efekty koordynacji różnych gałęzi transportu na jednym szczeblu.

 1. Wspólne organizowanie przewozów autobusowych i kolejowych.

Transport to jeden system i poszczególne gałęzie nie mogą funkcjonować w oderwaniu od siebie. Model transportowy powinien opierać się o kolej, a autobusy powinny dowozić pasażerów do linii kolejowych i jeździć tam, gdzie kolej nie dociera.

 1. Transport publiczny alternatywą dla samochodu.

Rozkład jazdy i sieć połączeń powinny być dostosowane do potrzeb pasażerów, a nie życie pasażerów dostosowane do rozkładu jazdy.

 1. Minimalne standardy zapewniające bezpieczeństwo transportowe:
 • sieć połączeń użyteczności publicznej;
 • co najmniej 4 pary połączeń na dzień między sąsiadującymi gminami, a także pomiędzy sąsiadującymi miastami powiatowymi;
 • regularne kursy przez cały dzień, również w soboty, niedziele i święta;
 • przystępne ceny biletów;
 • integracja taryfowa (wspólny bilet, wspólne ulgi);
 • stabilny rozkład jazdy;
 • tabor dostosowany do osób starszych, z niepełnosprawnościami, z wózkiem.
 1. Nowy system finansowania.

Zamiast obecnych dopłat do biletów ulgowych – dotacja celowa dla samorządu z budżetu państwa na współfinansowanie transportu publicznego. Premiowanie samorządów, które:

 • otwierają przewozy szkolne;
 • zawierają porozumienia z innymi samorządami;
 • Organizują transport tam, gdzie go do tej pory nie było.

Problem wykluczenia transportowego dotyka wszystkich, ponad podziałami ideowymi i partyjnymi. Liczymy, że taki konsensus będzie możliwy do osiągnięcia również w Sejmie. Dlatego z tego miejsca apelujemy do parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych o przyłączenie się do prac na rzecz tej zmiany. Walka z wykluczeniem transportowym milionów Polaków jest bowiem w interesie zarówno koalicji rządzącej, jak i partii opozycyjnych.