Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Śląsk się budzi, Polska śpi [PILAWA, TUDZIERZ]

przeczytanie zajmie 2 min
Śląsk się budzi, Polska śpi [PILAWA, TUDZIERZ] Rafał Gawlikowski

W skrócie

Polskie państwo nie chce zauważyć śląskich autonomistów. Dalsze udawanie, że konfliktu nie ma, może przyczynić się wyłącznie do jego eskalacji. Czas na rzetelną debatę, której równymi partnerami będą zarówno Ślązacy utożsamiający się z polskością, jak i ci, którzy za najwyższą identyfikację uznają wyłącznie swój „ślonski haimat”. Czy przyznanie śląszczyźnie statutu języka regionalnego oraz zagwarantowanie Górnemu Śląskowi jakiejś formy autonomii da gwarancję pokojowej koegzystencji, czy wręcz przeciwnie – sprowokuje separatystyczne nastroje? Być może lepszym rozwiązaniem będą mniej radykalne kroki, jak solidne wsparcie rozwoju kultury regionalnej oraz promocja obywatelskiego modelu polskości.

Dyskusja będzie kontynuacją polemiki autorów. Konstanty Pilawa pisał: „Jeśli polskość ma być dla Ślązaków atrakcyjna, musi oferować bardziej inkluzyjny model kulturowy. Taki, w którym deklaracja Gente Silesius, natione Polonus będzie afirmowana przez obie strony. Zadanie, jakie stoi przed Warszawą, to skaszubizowanie swojego stosunku do Śląska w takim stopniu, by śląska inność nie była już balastem, ale nową jakością dla polskiej formy”. Łukasz Tudzierz odpowiadał: „(…) dla wielu Górnoślązaków uznanie ich za mniejszość etniczną jest w gruncie rzeczy usankcjonowaniem stanu faktycznego i dobrym gestem ze strony prawodawcy, który się Ślązakom po prostu należy. (…) w świetle polskiego prawa Ślązacy ze względu na brak posiadanego przez siebie państwa, nie będą nigdy spełniać warunków wskazanych w ustawie, aby zostać mniejszością narodową. (…) czy 3% mieszkańców Polski, którzy nie są Polakami w jakikolwiek sposób dyskryminuje większość? Pamiętajmy, że prawo wspierające mniejszości istnieje po to, aby poprawić ich pozycję względem większości.”

O śląskiej tożsamości zanurzonej w Polsce dnia codziennego rozmawiać będą:

  • Konstanty Pilawa- sekretarz czasopisma idei „Pressje”, koordynator krakowskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego, członek Klubu Jagiellońskiego z Rudy Śląskiej;
  • Łukasz Tudzierz felietonista portalu Tuudi.net.

Zapraszamy do siedziby Klubu Jagiellońskiego w Katowicach na ul. Sienkiewicza 36/16, już 10 stycznia o godz. 18.00.

[Dołącz do wydarzenia na Facebooku i poinformuj swoich znajomych, że będziesz z nami!]