Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Nowy odcinek KluboTygodnika  20 grudnia 2018

Mazur: Pokochać KLER [VIDEO]

Nowy odcinek KluboTygodnika  20 grudnia 2018
przeczytanie zajmie 5 min

Dla polskiego Kościoła to był ważny rok. Symboliczna w tym kontekście była premiera filmu Kler, na który do kin wybrało się ponad 2 miliony osób. W naszym postrzeganiu Kościoła znajdziemy bardzo wiele powielanych stereotypów, które często historycznie są prawdziwe, ale dziś mają coraz mniej wspólnego z rzeczywistością. Kościół w Polsce przechodzi ewolucyjną, mało medialną, ale realną transformację – mówi Krzysztof Mazur w najnowszym KluboTygodniku.

W pierwszej kolejności chodzi o przeobrażenia polskiej wsi, która od czasów kardynała Wyszyńskiego stanowi fundament polskiego katolicyzmu. Chodzi między innymi o masową migrację do miast, rosnące znaczenie mediów i Internetu czy zagraniczne wyjazdy zarobkowe rodziców, którzy zostawiają swoje dzieci z babciami. Wraz z tymi procesami jednocześnie zmienia się sposób przeżywania religii. Tradycyjne formy, takie jak nabożeństwa majowe, odchodzą powoli do lamusa. Ich miejsce zajmują katolickie video-blogi albo udział w koncertach uwielbieniowych – analizuje Mazur.

Druga zmiana jest związana z ewolucją roli samego księdza. W modelu tradycyjnym duchowny dysponował silnym autorytetem w lokalnej społeczności. Wiązało się to jednak z tworzeniem dużego dystansu na linii ksiądz – wierni, a jednocześnie sprawiało, że duchowny mógł się w swojej posłudze czuć osamotniony. Dziś księża muszą dopiero własną wiarą, świadectwem i samą posługą zapracować sobie na ten autorytet. To trudne, ale jednocześnie buduje poczucie bliskości z wiernymi, czego w przeszłości brakowało. Kiedyś życie na plebanii owiane było mgłą tajemnicy, dzisiejszy warunki wymuszają stopniowo coraz większą otwartość i mocniejsze włączenia się w życie wspólnoty – kontynuuje autor KluboTygodnika.

Trzecim elementem transformacji jest kwestia parafii. Dawny, „stacjonarny” model, w którym przez całe życie byliśmy członkami jednej parafii, dotyczy coraz mniejszej liczby wierzących. Dziś mamy do czynienia ze zjawiskiem  „churchingu”. Wierni w poszukiwaniu ciekawszych lepszych kazań czy prężnie działających grup, przechodzą od jednej parafii do drugiej – opowiada w kolejnym fragmencie Mazur.

Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o zmianach w polskim Kościele oraz o wyzwaniach jakie przed nim stoją, koniecznie zobaczcie najnowszy odcinek!