Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Rozproszyć Kraków. Tarnowscy radni zagłosują nad uchwałą ws. poparcia petycji KJ

„Niniejsza uchwała ma charakter intencyjny, w którym radni Rady Miejskiej w Tarnowie wyrażają swoje poparcie dla tego typu idei i pomysłów. Tego typu działania – jak deglomeracja instytucji o charakterze regionalnym – jest w naszym przekonaniu korzystna nie tylko dla Tarnowa ale całego województwa. Przeniesienie siedziby Sejmiku lub Zarządu Województwa Małopolskiego do Tarnowa z pewnością zwiększyłoby prestiż naszego miasta i nadałoby mu należytą – regionalną – rangę” – pisze przewodniczący tarnowskiej Rady Miasta Jakub Kwaśny uzasadniając projekt uchwały, która trafi na obrady Rady Miasta. 20 grudnia tarnowscy radni będą obradować nad uchwałą. 

„W listopadzie 2018 roku Klub Jagielloński rozpoczął zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie »rozproszenia Krakowa«, czyli deglomeracji instytucji publicznych w województwie małopolskim. Należy nadmienić, że Klub Jagielloński to republikańskie, niepartyjne stowarzyszenie łączące społeczników, ekspertów, publicystów i naukowców młodego pokolenia chcących działać razem na rzecz dobra wspólnego. Klub zwrócił się z petycją do władz samorządowych województwa małopolskiego z wnioskiem, aby część instytucji publicznych miała swoją siedzibę w innych miastach województwa, tj. w Tarnowie czy Nowym Sączu” – wyjaśnia przewodniczący Kwaśny.

Poniżej projekt uchwały: