Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Jak uzdrowić polskie uniwersytety? Premiera raportu o kolegiach

– Wprowadzenie zmian będzie skazane na porażkę, jeśli studenci oraz pracownicy nie dostrzegą w reformie indywidualnych korzyści. Kolegia stwarzają realne podstawy do wcielania w życie nowych sposobów nauczania i prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych – pisze w najnowszym raporcie Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego dr hab. Radosław Rybkowski.

– Kolegia pozbawione organizacyjnego przywiązania do pojedynczej jednostki uczelnianej, ze swoim ponadwydziałowym charakterem, stwarzają realne podstawy do wcielania w życie nowych sposobów nauczania i prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych. Do tej pory, pomimo deklarowanego na różnych poziomach otwarcia na interdyscyplinarność czy międzydyscyplinarność, napotykała zróżnicowane organizacyjne trudności.

Badaczom wywodzącym się z różnych dyscyplin, tradycji czy po prostu z różnych wydziałów/instytutów trudno było odnaleźć zachęty do podjęcia współpracy w ramach uczelni. Jak wskazywaliśmy wcześniej – wiele z tych barier jest barierami mentalnymi, które można rozwiązać prostymi decyzjami. Budowanie interdyscyplinarnych, otwartych na oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego kolegiów nie musi za sobą pociągać zwiększonych nakładów finansowych ani radykalnego ingerowania w dotychczasową strukturę organizacyjną uczelni. Skorzystanie z możliwości przetestowania tego rozwiązania na mniejszych jednostkach jest szansą, którą warto wykorzystać – przekonuje autor raportu.

– Raport składa się z kilku części. W pierwszej z nich dokonaliśmy przeglądu najważniejszych wyzwań stojących współcześnie przed szkolnictwem wyższym na świecie, które dotykają takich kwestii jak przede wszystkim finansowanie i struktura organizacyjna uczelni. Na podstawie wspomnianego przeglądu diagnozujemy aktualną strukturę organizacyjną polskich uczelni, opartą w przeważającym stopniu o podstawowe jednostki organizacyjne w postaci wydziałów. Celem diagnozy było wskazanie najpoważniejszych słabości tradycyjnej struktury wydziałowej oraz przyczyn ich występowania – wyjaśnia.

– Ze względu na perspektywy stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski – jeśli polskie uczelnie, zgodnie z wizją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, chcą rozpocząć rzeczywistą konkurencję z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, to nie mają innego wyboru. Jeśli chcą być w pierwszym szeregu instytucji tworzących postęp naukowo-techniczny, to muszą stworzyć warunki do wspólnotowego, kolegialnego prowadzenia studiów i badań naukowych. W dzisiejszym świecie nie uda się w inny sposób przyciągnąć ambitnych studentów z zagranicy. I nie da się w inny sposób tworzyć wartościowej nauki – podsumowuje ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.