Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Gosek-Popiołek: Kraków staje się miastem niewydolnym [VIDEO]

– Nasz program nie jest tani, bo potrzeby Krakowian nie są tanie. Wynikają z lat zaniedbań – tłumaczyła Daria Gosek-Popiołek, zapowiadając, że realizacja jej programu wyborczego obliczona jest na 10, 20, a nawet 25 kolejnych lat. 12 września w siedzibie krakowskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego odbyło się drugie spotkanie z cyklu #KrakówDecyduje. Gościem była Daria Gosek-Popiołek – kandydatka na urząd prezydenta Krakowa wystawiona przez koalicję Razem dla Krakowa, miejska aktywistka oraz kierowniczka Domu Kultury w Nowej Hucie. 

Uczelnie skarbem Krakowa

Jedną z pierwszych kwestii poruszonych w trakcie spotkania był temat konkurencyjności Krakowa. Według Darii Gosek-Popiołek to kapitał uczelni powinien być kartą przetargową miasta. a miasto powinno zachęcać do pozostawania w mieście po studiach zarówno przedstawicieli świata sztuki, jak i programistów.

Kandydatka w swojej wypowiedzi podkreśliła, że o konkurencyjności miasta nie stanowi zysk, lecz poziom życia jego mieszkańców, dlatego też Kraków powinien inwestować w dobrze płatne miejsca pracy dla urzędników, mieszkania i transport. „Miasto szczęśliwe, to miasto, w którym każdy się odnajdzie” – zamiast konkurencji, kandydatka dostrzega potrzebę współpracy, argumentując, że powinniśmy odchodzić od myślenia o miastach, państwach jako podmiotach ze sobą konkurujących.

Kraków staje się miastem niewydolnym

Za główny problem krakowskiego transportu Daria Gosek-Popiołek uważa przepustowość transportu zbiorowego i deklaruje, że postawi na budowę nowych linii tramwajowych. Całkowity koszt tej inwestycji szacuje na kilkaset milionów złotych, które zamierza pozyskać z dofinansowań, podkreślając przy tym, iż obecnie 1/3 funduszy Krakowa pochodzi z subwencji.

Według kandydatki partii Razem mieszkańcy Krakowa płacą wysoką cenę za „rozlewanie się” miasta, czego efektem są korki uliczne generowane m.in. przez osoby dojeżdżające. Rozładować je ma komunikacja zbiorowa. Kandydatka zabiega przede wszystkim o rozwój transportu szynowego. Zbudowanie sieci kolei metropolitarnej powinno ułatwić dojazd do Krakowa z gmin ościennych, z kolei sieć kolei miejskich umożliwi przemieszczenie się w obrębie miasta. Daria Gosek-Popiołek podkreśliła, iż zrealizowanie tego programu w dużej mierze zależy od woli politycznej, dlatego w przestrzeni miasta powinien zafunkcjonować „okrągły stół”.

„Nie powinniśmy zapominać o tym, że najważniejszymi użytkownikami drogi są piesi. Bezpieczny pieszy to osoba, która nie wchodzi w konflikt z rowerzystami, z samochodami, bo ma przestrzeń do przejścia” –  deklaruje dalszą rozbudowę ścieżek rowerowych i inwestowanie w miejskie rowery, co ma zachęcić mieszkańców zarówno do zrezygnowania z jazdy samochodem, jak i wpłynąć na bezpieczeństwo pieszych.

Planowanie przestrzenne do korekty

Zdaniem kandydatki przy tak dużej presji inwestycyjnej kwestią nie cierpiącą zwłoki jest objęcie całego Krakowa planem zagospodarowania przestrzennego, praca nad studium zagospodarowania przestrzennego oraz zweryfikowanie istniejącego MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego), które uważa w większości za nieaktualne. Deklaruje, że 1% budżetu miasta będzie co roku przeznaczany na wykup i zagospodarowanie terenów zielonych.

Wiedeń wzorem budowy komunalnych mieszkań

Jednym z priorytetów Darii Gosek-Popiołek jest budowa mieszkań dla osób o niskich dochodach. Według kandydatki miasto zrzuciło obowiązek budowy mieszkań na deweloperów, którzy jednak uspołeczniają wszystkie koszty, takie jak budowa infrastruktury publicznej. Sposobem na pozyskanie funduszy na budowę mieszkań ma być partnerstwo publiczno-prywatne na wzór wiedeński.

Według Gosek-Popiołek miejscem, w którym miasto mogłoby wybudować nowe mieszkania jest teren poszpitalnej dzielnicy Wesoła. Postuluje spojrzenie na ten teren, jako na nową, osobną dzielnicę Krakowa z zabudową mieszaną, łącząca zarówno potrzeby mieszkaniowe, instytucje publiczne, jak i przedsiębiorstwa.