Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Gibała: Jako prezydent nie wydam ani złotówki na reklamę krakowskiego Starego Miasta [VIDEO]

Od kilku tygodni przepytujemy w Krakowie kandydatów na prezydenta. Cykl „Kraków decyduje” zainaugurowaliśmy spotkaniem z Łukaszem Gibałą – posłem na Sejm VI i VII kadencji, przedsiębiorcą, liderem Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa dla Krakowa i kandydatem na urząd Prezydenta. Rozmawialiśmy między innymi o jego pomyśle na bezpłatną komunikację, o problemach z turystyfikacją Krakowa czy też o pomyśle na zagospodarowanie terenów po Szpitalu Uniwersyteckim. 

Uruchomienie Szybkiej Kolei Miejskiej i zrównoważony transport

Jednym z głównych postulatów Łukasza Gibały w kwestii transportu jest uruchomienie Szybkiej Kolei Miejskiej, która miałaby uzupełnić rozwijaną od kilku lat w Małopolsce Szybką Kolej Aglomeracyjną. Kandydat szacuje, że w ciągu pięcioletniej kadencji na rozwój tej formy transportu w mieście będzie trzeba zainwestować 300-400 mln złotych, na co składa się głównie koszt zakupu taboru oraz budowa nowych przystanków.

Pierwszym krokiem ku powstaniu SKM będzie dofinansowanie przez miasto (w porozumieniu z województwem) SKA, w celu zwiększenia częstotliwości jej kursowania. Następnie wybudowana zostanie większa ilość przystanków – tak, aby powstające połączenia były wygodne i opłacalne dla mieszkańców. Wykorzystane zostaną m.in. nieużywane dotąd tory kolejowe na północy Krakowa oraz mała i duża obwodnica towarowa.

„Do sali, w której można obserwować obrady rady miasta nie można się dostać z wózkiem” – zwracała uwagę uczestniczka spotkania. W odpowiedzi Łukasz Gibała obiecał, że zmiana tego będzie pierwszą rzeczą, jaką uczyni po objęciu stanowiska prezydenta. Zagwarantował też stworzenie mapy barier w mieście dla osób mających problem z poruszaniem się, między innymi dla osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami dziecięcymi. Za główne problemy uznał zbyt wysokie krawężniki, niewłaściwe parkowanie samochodów i zbyt duży czas oczekiwania na straż miejską w przypadku takiego zgłoszenia, a także fakt, że tramwaje niskopodłogowe są dostępne jedynie w nielicznych częściach miasta.

Zachęcimy turystów do wyjścia poza Stare Miasto

Kandydat zadeklarował, że jako prezydent nie wyda ani złotówki na reklamę centrum, za to budżet marketingowy w całości przeznaczy na reklamę atrakcji Nowej Huty. To właśnie XVIII dzielnica ma być alternatywą dla turystów oraz pomysłem na zmniejszenie ścisku w okolicach Starego Miasta i Kazimierza.

Gibała będzie też chciał zachęcić inwestorów do ulokowania swoich inwestycji w Nowej Hucie. Obwinia obecnych urzędników za opieszałość w realizacji projektu Nowa Huta Przyszłości i obiecuje, że będąc prezydentem zadba nie tylko o znalezienie nowych inwestorów, ale również wspomoże mieszkańców w walce z betonowaniem tej dzielnicy i uchwali plany, które zagwarantują, że kolejne tereny nie zostaną zabudowane.

Zmiany urzędowe

Choć sam kandydat wyraźnie zaznaczył, że nie zamierza robić rewolucji w urzędach, to jednak dotyczy to wyłącznie pracowników na szczeblach średnich i niższych, gdzie jak uważa bardzo często pracują ludzie sensowni i energiczni, których wystarczy zmotywować. Sam system motywacyjny również ulegnie zmianie, a stanowić go będą nie tylko premie, ale i nowy model pracy urzędników, mający dawać im satysfakcję z pracy, możliwość rozwoju oraz bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

Kandydat bardzo krytycznie ocenia dotychczasowy model pracy miejskich dyrektorów. Zarzuca im arogancję, brak komunikacji oraz niezrozumienie mieszkańców. Zdaje się, że największe zmiany dotkną Biura Planowania Przestrzennego. Osobą odpowiedzialną za tę kwestię będzie jeden z dziesięciu ekspertów Łukasza Gibały, a jego zadaniem będzie przede wszystkim zatrudnienie znacznie większej liczby planistów, celem jak najszybszego opracowania MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) dla terenów, które dotąd nie zostały nim objęte. Koszt zatrudnienia dodatkowej liczby planistów przy obecnej stawce wynagrodzenia szacuje na 40 mln złotych.

Wykupienie terenu po Szpitalu Uniwersyteckim

Najważniejszą decyzją za czasu prezydentury Łukasza Gibały ma być ochrona terenu przy ul. Kopernika poprzez jego wykup przez miasto. Dokończenie budowy nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu wymaga 160 mln złotych. Pieniądze mają być wygospodarowane z budżetu m.in. ze środków przeznaczonych na inwestycje. Ponadto lider stowarzyszenia LAdK zapowiada wprowadzenie zmian w kwestii wydatkowania budżetu – rocznie 100 milionów złotych ze środków na zieleń będzie przeznaczane na wykup terenów zielonych, a nie jak dotychczas na tylko ich rewitalizację.

Łukasz Gibała deklaruje dążenie do całkowitego przeniesienia Szpitala, w którego miejscu proponuje utworzenie „wielkiego terenu z miejscem do wypoczynku, rekreacji, kultury i nauki”. W budynkach zabytkowych mają mieścić się kawiarenki, restauracje oraz punkty związane z kulturą, takie jak galerie sztuki. Pozostałe budynki zostaną zburzone. Nie jest to jednak ostateczna wizja przeznaczenia tego terenu. Wyraźne zainteresowanie kandydata wzbudziła propozycja Klubu Jagiellońskiego, by miasto po wykupieniu terenu stworzyło tam prawdziwie śródmiejską dzielnicę miasta bogatą w zieleń.