Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Wesoła zasługuje na szczególne działania. Piszemy list do premiera Morawieckiego

– Uważamy, że powołanie spółki celowej będzie realizacją niezwykle ważnego interesu publicznego, jakim jest dbałość o jakość życia mieszkańców Krakowa i przestrzeni miasta. Mamy nadzieję, że pozytywnie rozważy Pan naszą propozycję – piszą w liście do premiera Mateusza Morawieckiego członkowie zespołu miejskiego krakowskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią listu, który w wersji elektronicznej trafił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

List do premiera Mateusza Morawieckiego o powołanie spółki celowej

Szanowny Panie Premierze!

Zgodnie z art. 2. ustawy o petycjach zwracamy się do Pana z prośbą o powołanie spółki celowej, której celem będzie przejęcie oraz późniejsze zagospodarowanie nieruchomości zajmowanych obecnie przez krakowski Szpital Uniwersytecki, którego to kliniki i jednostki administracyjne mieszczą się przy ulicach Kopernika, Strzeleckiej, Śniadeckich, Botanicznej, Grzegórzeckiej. Właścicielem tych terenów jest Uniwersytet Jagielloński, który w najbliższym czasie planuje sprzedać ten teren w celu sfinansowania wyposażenia nowego Szpitala Uniwersyteckiego, który jest obecnie w trakcie budowy.

Uniwersyteckie tereny przy ulicy Kopernika to ostatnia tak cenna przestrzeń w ścisłym centrum Krakowa, która może być na nowo zagospodarowana – jest tam miejsce zarówno na nowe przestrzenie publiczne, tereny zielone jak i budynki usługowe czy mieszkalne. Jest to strategiczna przestrzeń dla dalszego rozwoju Krakowa. Jeżeli nie zostaną podjęte zdecydowane i szybkie działania związane z tymi terenami, to najprawdopodobniej zmarnowana zostanie kolejna przestrzeń w mieście, któremu coraz mocniej dokucza chaos urbanistyczny, a kolejne inwestycje mieszkalne i usługowe zamiast rozwijać miasto i polepszać komfort życia mieszkańców jedynie pogarszają sytuację.

W ostatnich miesiącach wywołaliśmy dyskusję oraz zorganizowaliśmy spotkania z ekspertami i mieszkańcami w celu znalezienia najlepszego rozwiązania. Naszym zdaniem najwłaściwszym rozwiązaniem dla zagospodarowania tych terenów będzie powołanie spółki celowej, która powinna przejąć poszpitalne tereny oraz zaplanować transformację tych terenów.

Niezwykle ważne jest, aby powołanie tej spółki odbyło się we współpracy z władzami Krakowa – tylko w taki sposób będziemy w stanie skutecznie zaplanować rozwój tych terenów i zapisać to w studium oraz planach miejscowych.

Zdajemy sobie sprawę, że poszpitalne budynki w centrum Krakowa budzą duże zainteresowanie prywatnych inwestorów. Dlatego warto pamiętać, że projekt transformacji tych terenów może być dla Skarbu Państwa opłacalny nie tylko społecznie i wizerunkowo, ale również finansowo. Jesteśmy przekonani, że po przemyślanym zagospodarowaniu tych terenów i uzupełnieniu je o rozmaite funkcje publiczne, usługowe czy mieszkalne, spółka powołana do tego celu będzie w stanie z zyskiem sprzedać poszczególne parcele.

Uważamy, że powołanie spółki celowej będzie realizacją niezwykle ważnego interesu publicznego, jakim jest dbałość o jakość życia mieszkańców Krakowa i przestrzeni miasta. Mamy nadzieję, że pozytywnie rozważy Pan naszą propozycję.

Z wyrazami szacunku,

zespół miejski krakowskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego
Karol Wałachowski
Ada Nawrocka
Maciej Górz
Paulina Tyc
Jakub Kucharczuk
Paweł Łapiński