Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Biuro Prasowe  25 czerwca 2018

Klub Jagielloński z nowym portalem, logo i ambicjami

Biuro Prasowe  25 czerwca 2018
przeczytanie zajmie 3 min

– Rozpoczynamy nowy etap w historii Klubu Jagiellońskiego. Tworząc tak jak dotąd niepartyjne, republikańskie stowarzyszenie bez wyborczych ambicji, musimy wreszcie powiedzieć wyraźnie: robimy politykę. Mamy nadzieję, że odważycie się na to razem z nami. Uruchamiamy nowy portal, który łączył będzie diagnozę publicystyczną, rozwiązania eksperckie i działanie polityczne na rzecz zmiany – pisze w tekście otwierającym nowy serwis www.klubjagiellonski.pl jego redaktor naczelny i członek zarządu Klubu Jagiellońskiego Piotr Trudnowski. 

Nowy serwis ma rozszerzać dotychczasowe pola aktywności stowarzyszenia o niepartyjne działania polityczne. – W kryzysie demokracji na Zachodzie i kryzysie konstytucjonalizmu w Polsce odnowę polityczną przynieść może tylko oddolne, demokratyczne zaangażowanie obywateli w formy działania przewidziane obowiązującą ustawą zasadniczą – przekonuje w artykule „Robimy politykę, budujemy mosty” Trudnowski.

Premiera nowego serwisu miała miejsce w piątek 22 czerwca o godzinie 18.00 w warszawskiej siedzibie organizacji. Zaprezentowano nie tylko nową stronę, ale też nową identyfikację wizualną stowarzyszenia.

– Od strony organizacyjnej głównym celem całego przedsięwzięcia było uporządkowanie naszej działalności: dotychczas na innej stronie można było znaleźć informacje o organizacji, na innej dorobek ekspertów, na jeszcze innej publicystykę. Wreszcie wystąpienia medialne i zaproszenia na debaty pojawiały się tylko w mediach społecznościowych. Teraz stworzyliśmy serwis, który pozwala naszym sympatykom szybko i łatwo dotrzeć do wszystkich naszych aktywności. Pokazujemy wreszcie cały Klub w jednym miejscu, stąd konieczne było wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej, która w sposób spójny objęła wszystkie projekty i oddziały regionalne – wyjaśnia Trudnowski.

– Dużo istotniejsze są oczywiście nowe ambicje, jakie przed sobą stawiamy i na jakie odpowiadać ma portal. Chodzi przede wszystkim o to, by za dobrą publicystyczną diagnozą i eksperckimi rekomendacjami, w czym mamy już dobre doświadczenia i pewną renomę, poszła sprawczość, akcja polityczna – podkreśla redaktor naczelny klubjagiellonski.pl. Dodaje, że w najbliższych miesiącach poza petycjami do władz pojawi się również więcej treści video z życia stowarzyszenia.

– Przede wszystkim jednak petycje, prawo dostępu do informacji publicznej, obywatelska inicjatywa ustawodawcza, obywatelska inicjatywa mieszkańców w samorządach, referenda lokalne, uczestnictwo w konsultacjach publicznych i pracach legislacyjnych, wszelkie przejawy demokracji partycypacyjnej, a wreszcie i korzystanie z wolności zgromadzeń… To obszary, w których dotąd byliśmy obecni w niewielkim stopniu, a w których chcemy budować kompetencje i dzielić się nimi z innymi – czytamy w tekście otwierającym nowy serwis. Pierwsza petycja do rządzących pojawić się ma już niebawem.

Stowarzyszenie zapowiada też, że aktywniej niż dotąd będzie wykorzystywać swój portal do pozyskiwania środków. Już dziś prezentuje na stronie koszty na poziomie 60 000 złotych miesięcznie i przekonuje, że 50% tej kwoty chce pozyskać z wpłat Symptyków i Czytelników. – Start nowego portalu będzie cezurą, od której odważniej i częściej niż dotąd będziemy prosili Was o pieniądze. Mówiąc dosadnie: bez nich nie zbudujemy trwałej instytucji, a Klub Jagielloński przetrwa może jeszcze jeden czy dwa kryzysy, ale nie przeżyje kolejnych lat ani tym bardziej nie stanie się instytucją „na pokolenia” – pisze Trudnowski.

Nowy serwis dla Klubu Jagiellońskiego wykonał, zarówno na poziomie projektu i wdrożenia, Michał Szota. Autorem nowej identyfikacji wizualnej stowarzyszenia jest Adam Karbowski, grafik prowadzący biuro projektowe 13th Floor Studio.

Klub Jagielloński to republikańskie, niepartyjne stowarzyszenie, łączące społeczników, ekspertów, publicystów i naukowców młodego pokolenia chcących działać razem na rzecz dobra wspólnego. Publikuje pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułuje obywatelskie postulaty zmian i wysyła petycje do władz. Tworzy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działa w całej Polsce. Od 2002 roku Klub wydaje pismo społeczno-polityczne Pressje. Od 2013 stowarzyszenie wydawało portal opinii jagiellonski24.pl. Od września 2015 prowadzi Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Jesienią 2015 roku premierę miała również aplikacja do rozpoznawania polskich produktów Pola, z które korzysta ok. 500 000 użytkowników.