Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
dr Krzysztof Mazur  7 stycznia 2018

41 powodów do dumy

dr Krzysztof Mazur  7 stycznia 2018
przeczytanie zajmie 5 min
41 powodów do dumy Rafał Gawlikowski

Wprowadzenie niektórych istotnych tematów do opinii publicznej, ewaluacja najważniejszej rządowej strategii, wpływ na ostatecznych kształt kilku aktów prawnych, setki artykułów, debat, wystąpień medialnych i coraz szersze grono osób, które współtworzą, również finansowo, Klub Jagielloński. Przeczytajcie, z czego możecie być dumni!

Styczeń to okres podsumowań i podejmowania nowych postanowień. Podobna refleksja odbywa się także w Klubie Jagiellońskim. Czy rzetelnie wywiązywaliśmy się z naszych zadań? Czy nasza praca nie jest tylko jałowym komentatorstwem lub, co gorsza, krytykanctwem? Czy ma pozytywny wpływ na rzeczywistość? Czy nie poświęcamy zbyt wiele czasu abstrakcyjnym ideom, a za mało zmienianiu świata wokół nas? A może przeciwnie, czy nie poddajemy się nadto „terrorowi bieżączki”? Z tymi pytaniami mierzymy się bardzo często. Przeczytajcie, co udało nam się zrobić w 2017 roku i sami oceńcie.

1. Skutecznie protestowaliśmy przeciwko ponownej próbie uchwalenia szkodliwej ustawy o zakazie obniżania cen i promocji książek.

2. Opublikowaliśmy nasz raport z ewaluacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Do tego najważniejszego dokumentu rządowego zgłosiliśmy 137 poprawek, z których 69 zostało uwzględnionych w całości, a 68 – częściowo.

3. W kolejnych artykułach oraz komentarzach medialnych zachęcaliśmy do obniżenia temperatury sporu międzynarodowego, zwracając szczególną uwagę na konieczność podjęcia strategicznej współpracy z Berlinem.

4. Przebiliśmy się z pomysłem przywrócenia do polskiego wymiaru sprawiedliwości instytucji „sędziów pokoju“ (44. teka „Pressji“).

5. Nasz klubowy kolega Adam Zieliński został członkiem Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie, która przywraca poczucie sprawiedliwości tysiącom lokatorów.

6. Aplikacja Pola, którą ściągnęło już ponad 420 000 użytkowników, dostała się do finału Nagrody Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0.

7. Z inicjatywy członka i byłego prezesa Klubu, Arkadego Rzegockiego, dziś ambasadora RP w Wielkiej Brytanii, w 30 brytyjskich miastach odbyły się Dni Polskiego Dziedzictwa. Ambasador Rzegocki zainicjował również regularne polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe.

8. W piątej już edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu wzięło udział 3 000 uczniów z całej Polski; 150 wolontariuszy poprowadziło zajęcia w 125 szkołach.

9. W krakowskim finale Akademii wzięło udział 490 uczestników projektu.

10. W ramach Akademii jej uczestnicy zrealizowali 63 lokalne projekty społeczne. Dwa nagrodzone to projekt Zespołu Szkół nr 1 w Bochni (aplikacja mobilna stworzona na potrzeby gry miejskiej) oraz projekt IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Sosnowcu (szereg działań – ankieta internetowa, rozmowy z mieszkańcami, interaktywna mapa potrzeb, wniosek do urzędu miasta – mających na celu polepszenie oświetlenia w mieście).

11. Przygotowaliśmy i złożyliśmy uwagi do projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Braliśmy również aktywny udział w dyskusjach na temat przyszłości sektora obywatelskiego w Polsce, m.in. w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz I Kongresie Inicjatyw Pozarządowych.

12. Jako pierwsi w Polsce sformułowaliśmy koncepcję wykorzystania blockchain w służbie administracji publicznej.

13. Publikując raportMapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu” i organizując cykl seminariów wokół niego pomogliśmy przygotować się polskim służbom dyplomatycznym do Szczytu Trójmorza oraz wizyty Donalda Trumpa w Warszawie.

14. Protestowaliśmy przeciwko skandalicznej kampanii reklamowej „Tigera“ i sformułowaliśmy pomysł finansowego zadośćuczynienia, co skłoniło producenta do publicznych przeprosin i wsparcia Powstańców kwotą 500 000 zł. Przy tej okazji podjęliśmy poważną refleksję o standardach etycznych w przemyśle symbolicznym.

15. We współpracy z Olivia Buisness Center uruchomiliśmy w Gdańsku nowy oddział Klubu, który wsparł powstanie raportu na temat współpracy z państwami skandynawskimi oraz zorganizował dyskusje o ustawie metropolitalnej, komunikacji miejskiej w Trójmieście czy niebezpieczeństwie uzależnienia od smartfonów.

16. W czasie lipcowego sporu o sądy jako jedyna redakcja w Polsce postanowiliśmy sprawdzić, jak projekty ustaw i działania Prawa i Sprawiedliwości w tym obszarze mają się do programu tej partii i przedwyborczych zapowiedzi.

17. Na naszych łamach opublikowaliśmy list startupowców do Prezydenta RP w sprawie ustaw sądowych,  który odbił się bardzo szerokim echem w Polsce i został też przedrukowany przez najważniejszy portal o nowych technologiach na świecie.

18. Zaproponowaliśmy również kompromisowe rozwiązanie sporu wokół Sądu Najwyższego (raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego: „Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości”).

19. Wzięliśmy aktywny udział w pracach nad Konstytucją dla nauki, która ma systemowo zreformować uczelnie wyższe.

20. Przy tej okazji sformułowaliśmy nową wizję rozwoju szkół zawodowych (raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego: „Zawodówki: Reaktywacja”). W efekcie naszego zaangażowania do projektu tzw. Ustawy 2.0 wpisano art. 14, który wprowadza możliwość prowadzenia studiów na poziomie piątym Polskiej Ramy Kwalifikacji przez uczelnie zawodowe.

21. W chwili największych emocji wokół Puszczy Białowieskiej opublikowaliśmy rzetelny i ważny wywiad na ten temat, który pokazywał, iż w Puszczy nie odbywa się żadna walka dobra ze złem, a nauka nie daje jednoznacznych odpowiedzi na pytanie, jak radzić sobie z kornikiem.

22. W szeregu artykułów, czego zwieńczeniem była 49. teka „Pressji”, zajęliśmy się potencjalnymi zagrożeniami dla demokracji, rynku pracy, czy ludzkiej osoby i jej godności wynikającymi z rozwoju nowych technologii.

23. Książka naszego klubowego kolegi Pawła Rojka Awangardowy konserwatyzm. Idea polska w późnej nowoczesności doczekała się szeregu recenzji, omówień w programach telewizyjnych oraz otwartych spotkań autorskich, a także nominacji do prestiżowych nagród z Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza na czele.

24. W chwili największego ataku na rezydentów broniliśmy młodych lekarzy przed nagonką ze strony TVP, ale opublikowaliśmy też szereg artykułów na temat sytuacji w służbie zdrowia, a nasi eksperci rzetelnie komentowali sprawę w mediach.

25. Złożyliśmy uwagi i poprawki do projektu „Ustawy o jawności życia publicznego”.

26. Nasz ekspert Adam Burakowski został mianowany ambasadorem Polski w Indiach.

27. W III Kongresie Klubu Jagiellońskiego wzięło udział 200 osób. Dyskutowaliśmy o potrzebie ewentualnej zmiany Konstytucji RP w obszarze aksjologii, ordynacji wyborczej, sądownictwa, wzmocnienia roli Sejmu oraz nowego podziału administracyjnego.

28. Trzymaliśmy rękę na pulsie i przygotowywaliśmy dla Czytelników klubjagiellonski.pl „niezbędniki przedwyborcze” przy okazji głosowań w Wielkiej Brytanii, FrancjiNiemczech.

29. Zgłosiliśmy obywatelską poprawkę do „Konstytucji dla Biznesu” w duchu naszej idei „Polski policentrycznej”, zakładającą lokalizację biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców nie jak przewiduje ustawa w Warszawie, ale w Nowym Sączu. Do tej pory nasz wniosek został poparty przez szereg polityków różnych ugrupowań oraz elity nowosądeckie. Zainicjowaliśmy w ten sposób budowę społecznego lobby deglomeracyjnego.

30. Nasz postulat wydłużenia kadencji samorządów do pięciu lat został wpisany do projektu nowelizacji „Kodeksu wyborczego”.

31. Ujawniliśmy koszty i skalę niepowodzenia stworzonej przez jedną z publicznych instytucji kampanii „Polska smakuje”, co zaowocowało poprawą tworzonej w jej ramach aplikacji mobilnej i kontrolą przeprowadzoną w projekcie.

32. W ramach naszego sztandarowego projektu kulturalnego „Noc książki” odbyło się 12 spotkań w trzech miastach, w których wzięło udział 250 uczestników. W tym roku rozmawialiśmy m.in. o awangardzie w literaturze, Gombrowiczu, Conradzie, Kantorze, Witkacym, literaturze dziecięcej czy zjawisku fanart-u.

33. W Warszawie przeprowadziliśmy kolejną edycję projektu ANAWAWA, w ramach którego odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń przypominających o dziedzictwie i aktualności warszawskiego folkloru.

34. Od początku sporu o Trybunał Konstytucyjny byliśmy promotorami wyboru sędziów większością kwalifikowaną. Postulat ten został przejęty przez Prezydenta RP jako ważna zasada ustrojowa również w przypadku wyboru do innych ciał. Ostatecznie przepis w tym duchu znalazł się w przyjętej ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, której 15 członków Sejm ma odtąd wybierać większością 3/5 głosów.

35. Koniec roku przyniósł niezwykłe podsumowanie naszych działań programowych. W expose nowego Premiera znalazł się szereg naszych postulatów, takich jak wzmocnienie centrum rządu, konserwatywny zwrot w kierunku ekologii czy dowartościowanie nauczania zawodowego.

36. Tuż przed Nowym Rokiem rząd przyjął projekt ustawy o stworzeniu „Sieci Badawczej: Łukasiewicz”. Ma ona skupić obecnie działające instytuty naukowe, tworząc realne zaplecze do realizacji strategicznych programów rządowych. W ten sposób realizacji doczekał się nasz postulat stworzenia „polskiego Fraunhofera”.

37. Na łamach portalu klubjagiellonski.pl oraz w kwartalniku „Pressje” opublikowaliśmy ok. 400 artykułów, które tylko na naszym portalu przeczytało pół  miliona  unikalnych użytkowników.

38. Przedstawiciele Klubu – społecznicy, działacze, eksperci i publicyści – kilkaset razy występowali w mediach. Byliśmy aktywni w mediach niszowych i mainstreamowych, lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych, w głównych wydaniach serwisów informacyjnych i w eksperckich periodykach.

39. W naszych oddziałach odbyło się ok. 200 spotkań otwartych: debat, wykładów, dyskusji, seminariów i „piw jagiellońskich”.

40. W 9 punktach poradnictwa prawnego pomogliśmy blisko 1500 osobom.

41. Przekonaliśmy do wsparcia finansowego naszych działań ponad 500 Darczyńców.

Ta ostatnia informacja jest naszym największym powodem do satysfakcji. Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni, że jesteście z nami, wspieracie nas, dzielicie się swoimi pomysłami i refleksjami. W imieniu zarządu Klubu, członków naszego stowarzyszenia oraz koordynatorów naszych projektów chciałbym Wam za tę pomoc przekazać szczere wyrazy wdzięczności! Gdyby nie Wy, to żaden z sukcesów roku 2017, o których piszę, nie byłby możliwy! To Państwo dają nam energię – zarówno tę międzyludzką, jak i tę związaną ze wsparciem finansowym – do dalszych działań.

Co nas czeka w 2018 roku?

Po pierwsze, obchody stulecia niepodległości. Z okazji tej rocznicy mamy zamiar sformułować kilka strategicznych propozycji programowych dotyczących naszego państwa. O części z nich w swoim tekście pisał już Piotr Trudnowski.

Po drugie, Internet. Pracujemy nad zupełnie nową odsłoną naszego portalu, która będzie pozwalała na jeszcze atrakcyjniejsze, bardziej funkcjonalne i skuteczniejsze dotarcie do Czytelników i jeszcze większy wpływ naszych pomysłów na życie publiczne. Planujemy być bardziej obecni w formie video, a także przygotowujemy się do regularnego publikowania tekstów anglojęzycznych. Ten ostatni wątek wydaje nam się szczególnie ważny, gdyż niesprzyjający kontekst międzynarodowy zmusza nas do poważniejszego wejścia w debatę europejską.

Po trzecie, niezależność finansowa. Chcąc prowadzić prawdziwie niezależną działalność ideowo-społeczno-programową musimy w tym roku zebrać 500 000 zł od indywidualnych darczyńców. Ta kwota pozwoli nam uniezależnić funkcjonowanie naszego portalu od grantów (300 000 złotych) i sfinansować jego „trzon organizacyjny”, dzięki czemu środki publiczne i darowizny instytucjonalne będą stanowiły uzupełnienie, a nie fundament naszego budżetu.

Tylko Państwa wsparcie gwarantuje nam całkowitą niezależność. Dlatego konsekwentnie proszę Państwa o regularne wpłaty (nasz numer konta w PKO BP: 47 1020 2892 0000 5102 0582 9454) oraz przekazanie 1% swojego podatku PIT na rzecz Klubu wpisując numer KRS: 0000128315.

Mam nadzieję, że razem z Wami sprawimy, że robiąc za rok „rachunek sumienia” po roku stulecia niepodległości wszyscy będziemy mieli poczucie dobrze wykonanej pracy.