Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Maciej Dulak  13 stycznia 2016

Newag. Sylwetka firmy

Maciej Dulak  13 stycznia 2016
przeczytanie zajmie 8 min

Impuls oraz pobity nim rekord prędkości (226 km/h) to hasła, które z pewnością w pełni odzwierciedlają ostatnie osiągnięcia największego konkurenta na rynku krajowym dla wspomnianej w zeszłym tygodniu Pesy.decki Newag to spółka z długą tradycją, notowana na GPW i będąca liczącym się graczem na krajowym rynku producentów taboru kolejowego. Ubiegły rok kończyła w nieco spokojniejszym tempie niż bydgoskie przedsiębiorstwo, dostarczając swoje pierwsze pojazdy za granicę i redukując przy tym zatrudnienie o 80 osób.

NEWAG S.A. jest firmą, której korzenie sięgają roku 1876. Aktualnie zajmuje się modernizacją i produkcją taboru kolejowego oraz produkcją tramwajów i pojazdów metra. Spółka specjalizuje się w naprawach okresowych oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych, elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz podzespołów pojazdów szynowych. Do roku 2003 należała do budżetu państwa i nosiła nazwę „Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Nowym Sączu S.A.”. Niestety w roku 2001 przedsiębiorstwo zaczęło borykać się z problemami finansowymi czego skutkiem było podjęcie działań restrukturyzacji. Dwa lata później spółka została sprywatyzowana, a w roku 2005 zmieniła nazwę na „NEWAG S.A.”, której głównym udziałowcem jest Zbigniew Jakubas. 5 grudnia 2013 roku spółka z sukcesem debiutuje na GPW w Warszawie.

Zakłady firmy Newag pierwotnie znajdowały się jedynie w Nowym Sączu. W 2008 roku holding Newag zostaje większościowym akcjonariuszem ZNLE (Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych) w Gliwicach. Oba zakłady współpracują ze sobą oraz czynnie biorą udział w stałym rozwoju firmy. Jednak dokonany został podział w którym, zakład z Nowego Sącza specjalizuje się w produkcji elektrycznych oraz spalinowych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych oraz remoncie lokomotyw spalinowych. W Gliwicach natomiast produkowane i modernizowane są lokomotywy elektryczne.

Newag w swojej działalności w ostatnich latach skupiał się głównie na rynku krajowym dostarczając swoje pojazdy m.in. do SKM Warszawa, Kolei Śląskich, Kolei Dolnośląskich, Przewozów Regionalnych oraz Trójmiejskiej SKM. 10 grudnia 2015 podpisano 5-letnią umowę ramową z włoskim przewoźnikiem Ferrovie del Sud Est na dostawę 15 EZT. Tego samego dnia zawarto umowę na dostawę pierwszych pięciu sztuk. Pojazdy mają zostać dostarczone w przeciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Nie należy również zapomnieć o dostarczonych czterech sztukach  EZT Vulcano dla Ferrovia Circumetnea.

Newag produkuje również lokomotywy (jak np. Dragon), które aktualnie eksploatowane są przez przewoźników kolejowych takich jak STK, Lotos Koleje, w trakcie realizacji jest kontrakt na dostarczenie pięciu sztuk Dragonów dla Freightliner PL. Kolejną popularną lokomotywą są Griffiny, które z kolei mają być dzierżawione przez Lotos Koleje od 2017 roku. Sądeckie przedsiębiorstwo wyróżnia fakt, iż uczestniczył wraz z przedsiębiorstwem Siemens w dostawie 35 sztuk Inspiro dla warszawskiego metra, zaś w roku 2015 podpisał umowę na dostarczenie 20 sztuk dla sofijskiego metra, również w konsorcjum z tym samym producentem. Do grudnia 2015 sprzedał aż 89 Impulsów.

1. Wyniki finansowe 2012-2014

Analizując wyniki finansowe spółki w latach 2012-2014 zauważamy tendencję wzrostową zarówno jeśli chodzi o przychody, jak i zysk netto. Jedynie rok 2013 okazał się słabszy biorąc pod uwagę wynik netto firmy, natomiast w samej sprzedaży zachowany zostaje wzrost wolumenu.

Newag S.A. notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Liczba akcji znajdujących się w obiegu to 45 000 000 szt. Aktualny kurs akcji wynosi 16,10 zł (06.11.2015), co daje nam wartość rynkową spółki na poziomie 724 500 000 zł.

Zestawiając ze sobą lata 2013-2014 widać sporą różnicę w przychodowości firmy. Rok 2013 nie był najlepszy, ale mimo to udało wypracować się zysk w wysokości 30 mln zł. Było to wywołane małą przychodowością firmy, którą spowodowała niska skuteczność w wygrywaniu przetargów zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. W zestawieniu z rokiem 2014 przychody są niższe o 38 mln zł, co stanowi ponad 50%. Najważniejszą rzeczą jest jednak progresywność i trend wzrostowy, o którym świadczy również bardzo ważny z punktu widzenia zarówno inwestorów jak i obserwatorów wskaźnik EBITDA (relacja przychód-koszty). Kolejnym wskaźnikiem, na który warto zwrócić uwagę jest również zysk na akcję. W roku 2014 zysk na jedną akcję wyniósł o 1,07 złotego więcej niż w roku poprzedzającym. Większość danych za lata 2013-2014 znajduje się w poniższym zestawieniu.

W osobnym zestawieniu znajdującym się poniżej znajdują się dane dotyczące kosztów firmy Newag S.A. w latach 2013-2014. Koszty rodzajowe związane z działalnością firmy w roku 2014 wyniosły 843 146 025 zł i były wyższe o 142 938 253 zł niż w roku 2013. Wynika to przede wszystkim ze zwiększenia produkcji, zatrudnienia większej ilość pracowników oraz zwiększenia aktywności kredytowej. Poniżej pełne zestawienie kosztów rodzajowych i kosztów wytworzenia sprzedanych produktów. 

2. Rok 2015

W ubiegłym roku Newag zanotował spadek przychodów o 1/6 , co jest wynikiem słabszym o 17,6% w porównaniu z rokiem 2014, natomiast sam zysk netto wyniósł 9 mln zł, co w porównaniu z poprzedzającym rokiem (72,6 mln zł zysku netto) jest wynikiem słabym.

Mimo słabego zysku rok 2015 był dla przedsiębiorstwa bardzo owocny w nagrody. Newag został wtedy uznany za najbardziej innowacyjną firmę kolejową w Europie. Taki werdykt wydało międzynarodowe grono ekspertów testujące innowacyjność Newagu podczas pierwszej edycji międzynarodowego konkursu ERCI InnovationAwards.

Warto wspomnieć o tym, iż sądeckie przedsiębiorstwo zostało nagrodzone za pierwszą w Europie polską sześcioosiową elektryczną lokomotywę wielosystemową dla ciężkich składów towarowych. W rywalizacji na nowoczesne technologie pokonał zajmujący się infrastrukturą energetyczną i transportową międzynarodowy koncern Alstom. Sądeckie przedsiębiorstwo trafiło też do prestiżowego grona firm wyróżnionych przez dziennik „Rzeczpospolita”. Ranking Rzeczpospolitej, wzorowany na liście amerykańskiego dwutygodnika o tematyce biznesowej Fortune, uznawany jest za swoistego rodzaju rejestr stopnia dynamizmu rozwoju polskiej gospodarki.

W samym roku 2015, spółka dostarczyła ponad 30 pojazdów serii Impuls, kupionych przez urzędy marszałkowskie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej, koleje regionalne – mazowieckie,  dolnośląskie oraz urzędy marszałkowskie województw – świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego w ramach Południowej Grupy Zakupowej. Impulsy podbiły również serca Włochów, którzy podpisali kontrakt na kwotę 263 mln zł. Sądecki producent realizuje też umowę na dostawę wąskotorowych spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi trasy wokół wulkanu Etna na Sycylii, obie transakcje zostały opisane powyżej.

Oprócz podpisanego konsorcjum z Siemensem na dostawę metra dla Sofii, w ubiegłym roku wraz ze Stadlerem, Newag uczestniczył w dostawie 20 sztuk Flirtów dla PKP Intercity. Należy również wspomnieć o podpisanej z umowy ramowej ze Skinest dotyczącej współpracy przy modernizacji lokomotyw spalinowych dla Ukrainy.

Rok 2015 przyniósł dla Newagu jeszcze jedno kluczowe wydarzenie. Na Centralnej Magistrali Kolejowej pomiędzy Psarami a Górą Włodowską wyprodukowany na zlecenie Kolei Mazowieckich Impuls 45WE pojechał z prędkością 226 km/h. Od tamtej chwili pojazd Newagu został uznany za najszybszy pojazd skonstruowany i wyprodukowany w Polsce.

Newag S.A. w roku 2016 staje w obliczu wielu wyzwań, w tym kończącej się perspektywy unijnej. Wobec braku zamówień na rynku krajowym, swoich szans spółka musi szukać poza granicami kraju. Dobrym sygnałem są tutaj pierwsze zamówienia z Włoch oraz Bułgarii, miejmy nadzieję, że ten kierunek nadal będzie rozwijany. Słabszym poziomem zamówień w obecnym roku można również tłumaczyć redukcję załogi, co ma sprzyjać poprawie wyników finansowych. Rynek producentów taboru kolejowego jest jednym z obszarów, na który powinniśmy stawiać oraz tworzyć warunki dla naszym rodzimych firm, by te stopniowo zwiększały swoją ekspansję na rynki zagraniczne. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostaną podjęte kroki, które wesprą m.in. Newag czy Pesę w dalszej konkurencji oraz będą dowodem na to, że nasz kraj to nie tylko montownie zachodnich producentów.

Dodatek: krótka charakterystyka oferty firmy

1. Elektryczne Zespoły Trakcyjne:

I. EZT Impuls – niskopodłogowy, z jednoprzestrzennym wnętrzem najnowszy model z rodziny Impuls. Zespół posiada wszystkie udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi–Fi, monitoring oraz miejsca dla osób z ograniczoną możliwością ruchu. Jeśli chodzi o parametry techniczne może rozwinąć 160 km/h oraz składać się maksymalnie z 6 członów mogąc w tym wariancie pomieścić 922 osoby (w tym 218 na miejscach siedzących). Wykorzystywany jest w większości województw od małopolskiego po zachodniopomorskie.

II. 19WE – pojazd pasażerski mogący się z składać z czterech lub sześciu członów i osiągający  prędkość 160 km/h. Podobnie jak Impulsy posiadają monitoring, Wi–Fi, automaty biletowe oraz udogodnienia dla niepełnosprawnych.

2. Spalinowe Zespoły Trakcyjne :

I. 220M/221M – pojazd spalinowy przystosowany do obsługi połączeń podmiejskich oraz dalekobieżnych, składający się z dwóch lub trzech członów. Może rozpędzić się do prędkości 120 km/h i przewozić 390 osób. Dopuszczony do eksploatacji w województwach opolskim, pomorskim, lubuskim i śląskim.

II. 222M – dwuczłonowy pojazd spalinowy mogący pomieścić jednocześnie około 270 osób. Aktualnie jeden z najnowocześniejszych poruszających się po polskich torach. Może osiągnąć prędkość 130 km/h, ponadto posiada Wi–Fi, monitoring oraz wszelkie inne udogodnienia służące pasażerom. Aktualnie jest wykorzystywany przez koleje mazowieckie.

3. Lokomotywy Elektryczne :

I. Griffin – lokomotywa przeznaczona do prowadzenia pociągów towarowych o masie do 3200 t z prędkością do 140 km/h oraz pociągów pasażerskich z prędkością 200 km/h. Aktualnie wykorzystywany jest m.in. przez LOTOS koleje. Cieszy się ogólnie bardzo dobrą opinią dzięki m.in. połączeniu silnika spalinowego z elektrycznym oraz czteroosiowej platformie.

II. DRAGON – sześcioosiowa lokomotywa elektryczna o mocy 374 kN. Podobnie jak Griffin doposażona jest w silnik spalinowy. Osiąga prędkość 120 km/h, posiada nowoczesny system antypoślizgowy oraz indywidualny napęd na każdą oś, dzięki czemu może prowadzić bardzo ciężkie składy towarowe.

4. Modernizacje:

W zakładach Newagu prowadzone jest 100% modernizacji z naszego kraju. Spółka modernizuje lokomotywy spalinowe (6Dg,6Dl, 15/16D,311D,18D), elektryczny zespół trakcyjny EN57 oraz wagony (168A, 155A, 134Ac, WR89).

5. Tramwaje:

Nevelo 126N- jedyny tramwaj, jaki został wyprodukowany przez spółkę, aktualnie jest eksploatowany przez MPK w Krakowie. Pojazd wyposażony jest w nowoczesne asynchroniczne silniki, klimatyzację, panoramiczną szybę, monitoring oraz ułatwienia dla niepełnosprawnych i matek z dziećmi. Może pomieścić 235 pasażerów w tym 64 na miejscach siedzących.