Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Jan Maciejewski  13 listopada 2015

Podzielić Polskę na nowo

Jan Maciejewski  13 listopada 2015
przeczytanie zajmie 2 min
Podzielić Polskę na nowo Zasoby własne.

Naszym największym zasobem jest to, czego nie wiemy. Naszym podstawowym zadaniem jest znaleźć to, co nas na nowo podzieli.

Nie pamiętamy PRL-u. Nie wiemy, że powinniśmy być zadowoleni ze stanu w jakim znajduje się Polska. Kompletnie nie rozumiemy o co chodzi w opowieści o „latach świetlnych” jakie rzekomo przebyliśmy. Chcemy więcej. Polska potrzebuje nowego otwarcia: gotowości do podejmowania nowych wyzwań i społeczeństwa chcącego uczestniczyć w ich realizowaniu. Właśnie dlatego zorganizowaliśmy pierwszy Kongres Klubu Jagiellońskiego.

Rewolucja, której chcemy dopiero się zaczyna. Na razie istnieje ona głównie w warstwie emocji i oczekiwań, które określiliśmy w „Pressjach” jako „głód podmiotowości”. Chcemy przestać być skutkiem, a stać się przyczyną; nie chcemy być zewnętrznymi obserwatorami tylko uczestnikami procesu zmian.

Przestaliśmy wierzyć, że w polityce pewne rzeczy mogą wydarzyć się same; że polityka nas nie potrzebuje, ani, że my nie potrzebujemy polityczności.

Wyzwanie, które chcemy podjąć, a którego realizację chcemy na poważnie rozpocząć podczas Kongresu „Chcemy więcej! Kurs na podmiotowość” polega na odpowiednim skanalizowaniu głodu podmiotowości – wykorzystaniu tej emocji w budowie nowej Polski. Jeżeli ten proces ma się udać, potrzebujemy nowej, oddającej istotę sporu o Polskę, linii politycznego podziału. Linia to powinna przebiegać między tymi, którzy mają wobec naszej wspólnoty politycznej przede wszystkim oczekiwania zapewnienie bezpiecznego, komfortowego życia. Z drugiej strony tego podziału są ci, dla których polityka jest sferą realizacji wielkich wizji, ci którzy chcą więcej. Wszelkie inne podziały: na prawicę i lewicę czy konserwatystów i liberałów staną się wtórne wobec tego zasadniczego rozróżnienia. Dziś nie potrafimy jeszcze nadać konkretnej nazwy temu podziałowi; nie wiemy czy przebiegać on będzie między Polską ambitną i wsobną, sprawczą i bierną, odważną i wycofaną.

Nie mamy natomiast wątpliwości po której stronie chcemy się znaleźć. Polska jest dla nas wielkim zobowiązaniem i jednocześnie największą przygodą naszego życia. Mamy jednocześnie świadomość, że zbyt wiele czasu zostało zmarnowane. Najbliższe lata będą decydujące dla przyszłości Polski.

Dlatego celem Kongresu jest wytyczenie „mapy drogowej” prowadzącej do upodmiotowienia polskiego społeczeństwa i zbudowania silnego państwa – Polski na miarę naszych ambicji.

Edukacja, uniwersytet, media, nowe technologie, kultura, patriotyzm gospodarczy – w tych wszystkich sferach w najbliższych latach powinien zostać wykonany wielki skok rozwojowy; drogę do jego realizacji proponować będą eksperci w krótkich, dynamicznych wystąpieniach opartych na formule TEDx.

Realizacja programu wielkiej zmiany Polski nie będzie możliwa bez woli politycznej rządzących. O wizję reform pytać będziemy trzech kluczowych aktorów polskiej sceny politycznej. Skonfrontujemy naszą wizję zmiany Polski z ich planami reform.

Polska potrzebuje też nowej jakości debaty publicznej i szerokiego konsensusu co do kluczowych wyzwań stojących przed polską wspólnotą. Dlatego Kongres zamykać „pokoleniowy okrągły stół”, w którym zasiądą obok siebie przedstawiciele partii Razem, Zielonych, Zjednoczonej Prawicy i Ruchu Narodowego.

Wierzymy, że Kongres jest dopiero początkiem długiej podróży. Mamy nadzieję, że wybierzecie się w nią razem z nami.