Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Kamila Gasiuk – Pihowicz  21 października 2015

#3 Niezbędnik Wyborcy: Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna)

Kamila Gasiuk – Pihowicz  21 października 2015
przeczytanie zajmie 5 min

Od Tadeusza Mazowieckiego, przez wejście Polski do UE i NATO, po Traktat Moralny Czesława Miłosza. O Polskę i politykę trochę bardziej na poważnie niż w telewizyjnym studio pytamy Kamilę Gasiuk-Pihowicz, „jedynkę” z podwarszawskiej listy Nowoczesnej Ryszarda Petru.

Polska

1. Jaki jest według Pani największy sukces w historii Polski?

Proces transformacji ustrojowej zakończony wejściem do NATO i Unii Europejskiej.

2. Co było według Pani największym błędem w historii Polski?

Największe błędy, to nie pojedyncze decyzje polityczne, czy wojskowe. To raczej momenty w historii, kiedy ideologie, albo zwykłe kłamstwa i manipulacje, tak zawładnęły umysłami wielu Polaków, że w swoich indywidualnych i codziennych decyzjach  szli na przekór polskim wartościom. Tą istotą polskości są dla mne wolność, tolerancja i gościnność. Największe dramaty w polskiej historii działy się wtedy, gdy te cechy przesłaniał strach przed innością i niechęć do współpracy. 

3. Prosimy o wskazanie najważniejszej według Pani postaci dla historii Polski od 1989 roku.

Tadeusz Mazowiecki. Pierwszy niekomunistyczny premier, który łączył umiejętność politycznego dialogu z konsekwentnym wsparciem dla odważnych reform. Po okresie rządu Tadeusza Mazowieckiego nigdy później nie udało się wprowadzić tak szybko, tak głębokich i pozytywnych zmian.

4. Prosimy o wskazanie najważniejszej według Pani polskiej książki wydanej od 1989 roku.

Po ponad 25 latach od polskiej transformacji najważniejsza książka powinna być skrupulatną analizą sukcesów i porażek mijającego ćwierćwiecza. Powinna z dystansem postawić je w kontekście globalnych wyzwań i porównać do równoległych procesów transformacyjnych w innych krajach. Wreszcie, powinna z tych wydarzeń wyciągnąć wyważone wnioski i podpowiadać, jakie wybory przez następne 25 lat powinniśmy podejmować jako jednostki, politycy i społeczeństwo. Jej autor powinien swoją drogą życiową udowadniać, że takie wybory są możliwe.

Niestety nie powstała i pewnie nie powstanie, bo to typ idealny.

Zatem zupełnie subiektywnie, dla mnie najważniejszą książką jest I była miłość w getcie Marka Edelmana. To książka o zupełnie codziennych emocjach w ekstremalnych czasach. O hierarchiach wartości i o tym, jak bardzo może nas zaskoczyć ich kontekstualność.

5. Prosimy o wskazanie najważniejszego według Pani polskiego filmu stworzonego od 1989 roku.

Podobnie jak w przypadku książki, wybór subiektywny i niebędący propozycją obrazu, który pokazuje całokształt polskiego ćwierćwiecza. 80 milionów Waldemara Krzystka – brawurowa opowieść w hollywoodzkim stylu na kanwie prawdziwej historii wrocławskiej Solidarności, której „za pięć dwunasta” przed wprowadzeniem Stanu Wojennego udało się ocalić związkowe oszczędności. Rzadki przypadek nie-martyrologicznego kina historycznego, które wciąga widza, a jednocześnie pokazuje najlepsze polskie cechy: fantazję, odwagę i wolę działania na rzecz wspólnej sprawy.

6. Które spośród podanych niżej wydarzeń historycznych/świąt państwowych są Pani zdaniem kluczowe z punktu widzenia budowania tożsamości współczesnego Polaka oraz jego zaangażowania patriotycznego czy obywatelskiego? Prosimy wybrać trzy Pani zdaniem najistotniejsze spośród podanych niżej odpowiedzi. Wybrane odpowiedzi prosimy pogrubić. Jeśli według Pani przedstawiony katalog odpowiedzi nie wyczerpuje pytania, to zachęcamy do wskazania własnych wydarzeń.

a) Chrzest Polski
b) Bitwa pod Grunwaldem
c) Odsiecz Wiedeńska
d) Uchwalenie Konstytucji 3 maja
e) Rewolucja 1905 roku
f) Odzyskanie niepodległości- 11 listopada 1918
g) Bitwa Warszawska
h) Rzeź Wołyńska
i) Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
j) Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
k) Powstanie Solidarności
l) Wybory do Sejmu kontraktowego 4 czerwca 1989
m) Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej (oraz NATO)
n) …

7. Prosimy o wskazanie trzech najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi nasze państwo w perspektywie najbliższych 25 lat.

1. Zakończenie transformacji gospodarczej poprzez przejście od modelu konkurencyjności opartego na niskich kosztach pracy do modelu opartego o innowacyjność i wysoką wartość dodaną.

2. Demografia. Polskie społeczeństwo się starzeje, a Polki rodzą prawie najmniej dzieci w Europie. Ważna jest polityka pro-rodzinna, ale po tylu latach lekceważenia wyzwań demograficznych, ona sama nie wystarczy, żeby pokryć potężną wyrwę w strukturze społecznej. Warto więc myśleć o długowzrocznej polityce migracyjnej.

3. Jednak tak naprawdę najważniejsze wyzwanie, to ułożenie listy samych wyzwań. W ostatnich latach Polska osiągnęła wielke cele, do jakich przez lata dążyły poprzednie pokolenia – NATO, Unia Europejska, otwarte granice. Dzisiaj musimy ambitnie, ale przede wszystkim wspólnie, wyznaczyć sobie nowe cele i zdefiniować wartości, których będziemy trzymać się na drodze do ich osiągnięcia. W podzielonym polskim społeczeństwie osiągnięcie konsensusu co do wyzwań, będzie największym wyzwaniem.

Świat

8. Prosimy o wskazanie trzech najbardziej wartościowych mediów (chodzi zarówno o portale informacyjne i publicystyczne, jak i papierowe dzienniki, tygodniki, miesięczniki oraz kwartalniki), które Pani regularnie śledzi.

I. Polityka – od lat rzetelne dziennikarstwo, dobre pióra, zaszczepione na pokusę tabloidyzacji.

II. Więź – otwarta ortodoksja, dla innych oksymoron, dla Więzi misja, za którą warto się narazić.   

III. Karta –  o historii najnowszej unikalnie, bo często na bazie własnych archiwów a zarazem z dziennikarską swadą.

9. Prosimy o wskazanie tytułów trzech książek, które według Pana/Pani powinien w XXI wieku przeczytać każdy.

I. George Orwell, 1984
II. W. Bartoszewski, Warto być przyzwoitym
III. Czesław Miłosz, Traktat Moralny

10. Unia Europejska w 2030 roku. Który z podanych niżej scenariuszy jest według Pani najbardziej prawdopodobny? Jeśli podane przez nas propozycje nie odpowiadają Pani zdaniu, prosimy o wskazanie własnego scenariusza. Właściwą odpowiedź prosimy pogrubić.

a) W wyniku dalej pogłębiającego się kryzysu strefy euro doszło do instytucjonalizacji podziału na „Europę dwóch prędkości” i jakiegoś rodzaju podziału wewnątrz UE na „państwa dwóch kategorii”

b) Wewnętrzne konflikty spowodowały wzmocnienie „państwowego” charakteru UE, rozumianego jako wzmocnienie roli Rady Europejskiej i Rady Unii- UE to bardziej koncert mocarstw niż jednolita wspólnota

c) Wewnętrzne kryzysy zostały po części przezwyciężone i doszło do dalszej federalizacji Unii, rozumianej jako wzmocnienie jej instytucji ponadnarodowych (Komisja i Parlament)

d) W 2030 roku nie będzie już Unii

e) ….

11. Prosimy o wskazanie trzech państw, które Pani zdaniem będą odgrywały kluczową rolę na światowej arenie międzynarodowej w 2030 roku.

Najprościej powiedzieć:  BRIC. Ale historia nie jest linearna. Wydaje się też, że 15 lat to za krótka perspekywa, żeby doszło do naprawdę zasadniczych zmian w czołówce światowych mocarstw. Ale można też spróbować zidentyfikować „wschodzące gwiazdy”, kraje w tej chwili mało widoczne, ale z potecjałem, żeby zaświecić jaśniej:

I. Nigeria
II. Irlandia
III. Urugwaj

Sejm

12. Jakie wydarzenia doprowadziły Panią do roli kandydata do Sejmu?

Z jednej strony postać Tadeusza Mazowieckiego, z drugiej praca w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

13. Jaki będzie pierwszy projekt ustawy nad którym Pani będzie pracowała po ewentualnym dostaniu się do Sejmu?

Służba zdrowia i uporządkowanie koszyka świadczeń gwarantowanych.

14. Jaka jest najpilniejsza kwestia, którą Pani zdaniem nowy Sejm powinien zająć się w pierwszej kolejności?

Moim zdaniem jest to systemowe uporządkowanie systemu służby zdrowia.

15. Co będzie Pan/Pani robiła w przypadku przegranej w wyborach?

Jestem prawnikiem zatrudnionym w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (obecnie na urlopie). Wierzę, że wyborcy mi zaufają. Ale 26 października będę gotowa, żeby dalej zajmować się naruszeniami praw człowieka dotykającymi polskich obywateli w systemie admistracyjnym.