Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Klaudia Witczak  21 października 2015

#2 Niezbędnik Wyborcy: Klaudia Witczak (KORWiN)

Klaudia Witczak  21 października 2015
przeczytanie zajmie 5 min

Unia Lubelska, Janusz Korwin-Mikke, Rada Regencyjna, metacybernetyka, koniec Unii Europejskiej. Kwestionariusz Wyborczy J24 wypełniła Klaudia Witczak, kandydatka partii KORWiN do Sejmu RP, numer jeden na liście w okregu nr. 1.

Polska

1. Jaki jest według Pani największy sukces w historii Polski?

Wygranie bitwy pod Grunwaldem i jej dalsze następstwo – Unia Lubelska. W owym czasie był to ewenement na skalę światową. Udowodniliśmy, że Polska potrafi tworzyć udane międzynarodowe projekty polityczne, oparte przede wszystkim na zasadach cywilizacji łacińskiej.

2. Co było według Pani największym błędem w historii Polski?

Historii jest tyle, ile ich świadków. Do tej obiektywnie istniejącej nie mamy dostępu, znamy tylko pewne jej fragmenty. Prawdziwa polityka prowadzona jest zazwyczaj zakulisowo, a zwykli ludzie znają jedynie konsekwencje decyzji podejmowanych przez rządzących. Aby rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie powinnam odnieść się do faktów historycznych i decyzji, które zapadły za mojego życia.

Polacy nie wykorzystali szansy po 1989 roku. Zadłużenie kilkukrotnie większe niż za Gierka, źle przeprowadzona lustracja, nieprzemyślane prywatyzacje i wrogie przejęcia polskich przedsiębiorstw.

3. Prosimy o wskazanie najważniejszej według Pani postaci dla historii Polski od 1989 roku.

Janusz Korwin-Mikke. Wszyscy wiemy, że ma swoje wady, ale z pewnością nie można mu zarzucić działalności wbrew interesom Polski i Polaków. Większość jego poglądów jest logiczna, a przewidywania się sprawdzają. Mam nadzieję, że wieloletnia walka z systemem zostanie odpowiednio doceniona jeszcze za życia Korwin-Mikkego.

4. Prosimy o wskazanie najważniejszej według Pani polskiej książki wydanej od 1989 roku.

Metacybernetyka autorstwa docenta Józefa Kosseckiego.

5. Prosimy o wskazanie najważniejszego według Pani polskiego filmu stworzonego od 1989 roku.

Nocna zmiana Jacka Kurskiego i Michała Balcerzaka.

6. Które spośród podanych niżej wydarzeń historycznych/świąt państwowych są Pani zdaniem kluczowe z punktu widzenia budowania tożsamości współczesnego Polaka oraz jego zaangażowania patriotycznego czy obywatelskiego? Prosimy wybrać trzy Pani zdaniem najistotniejsze spośród podanych niżej odpowiedzi. Wybrane odpowiedzi prosimy pogrubić. Jeśli według Pani przedstawiony katalog odpowiedzi nie wyczerpuje pytania, to zachęcamy do wskazania własnych wydarzeń.

a) Chrzest Polski

b) Bitwa pod Grunwaldem

c) Odsiecz Wiedeńska

d) Uchwalenie Konstytucji 3 maja

e) Rewolucja 1905 roku

f) Odzyskanie niepodległości- 11 listopada 1918

g) Bitwa Warszawska

h) Rzeź Wołyńska

i) Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

j) Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

k) Powstanie Solidarności

l) Wybory do Sejmu kontraktowego 4 czerwca 1989

m) Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

n) Ogłoszenie niepodległości Królestwa Polskiego, kiedy Rada Regencyjna wydała w tej sprawie oficjalny dekret – 7 października 1918 r.

7. Prosimy o wskazanie trzech najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi nasze państwo w perspektywie najbliższych 25 lat.

I. Możliwie „łagodne” wyjście z Unii Europejskiej przy dalszej obecności w strefie Schengen.

II.  Utworzenie 100-tysięcznej armii profesjonalnych żołnierzy.

III. Budowa silnej pozycji na arenie międzynarodowej.

Świat

8. Prosimy o wskazanie trzech najbardziej wartościowych mediów (chodzi zarówno o portale informacyjne i publicystyczne, jak i papierowe dzienniki, tygodniki, miesięczniki oraz kwartalniki), które Pani regularnie śledzi.

I. Narodowa Akademia Informacyjna – www.naiwarszawa.pl

II. Portal Racjonalista.pl

III. Jagielloński24

9. Prosimy o wskazanie tytułów trzech książek, które według Pani powinien w XXI wieku przeczytać każdy.

Osoby, które będą tworzyły elitę narodową na wzór tzw. „przedwojennej dwójki” powinny z pewnością przeczytać:

I. Naukowe podstawy nacjokratyzmu Józefa Kosseckiego

II. Metacybernetyka Józefa Kosseckiego

III. Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej Feliksa Konecznego

10. Unia Europejska w 2030 roku. Który z podanych niżej scenariuszy jest według Pani najbardziej prawdopodobny? Jeśli podane przez nas propozycje nie odpowiadają Pani zdaniu, prosimy o wskazanie własnego scenariusza. Właściwą odpowiedź prosimy pogrubić lub zmienić kolor jej czcionki na czerwony.

a) W wyniku dalej pogłębiającego się kryzysu strefy euro doszło do instytucjonalizacji podziału na „Europę dwóch prędkości” i jakiegoś rodzaju podziału wewnątrz UE na „państwa dwóch kategorii”

b) Wewnętrzne konflikty spowodowały wzmocnienie „państwowego” charakteru UE, rozumianego jako wzmocnienie roli Rady Europejskiej i Rady Unii- UE to bardziej koncert mocarstw niż jednolita wspólnota

c) Wewnętrzne kryzysy zostały po części przezwyciężone i doszło do dalszej federalizacji Unii, rozumianej jako wzmocnienie jej instytucji ponadnarodowych (Komisja i Parlament)

d) W 2030 roku nie będzie już Unii

e) ….

11. Prosimy o wskazanie trzech państw, które Pani zdaniem będą odgrywały kluczową rolę na światowej arenie międzynarodowej w 2030 roku.

I. Chiny

II. Polska (mam taką nadzieję)

III.  Mikronacji typu: Liberland lub Królestwo Enklawy (The Kingdom of Enclava) założone przez Polaków.

Sejm

12. Jakie wydarzenia doprowadziły Panią do roli kandydata do Sejmu?

Pośrednio – wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, podpisanie Traktatu Lizbońskiego przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, okradanie Polski przez magdalenkowo-okrągłostołową  pseudoelitę.

Bezpośrednio – wraz z grupą przyjaciół zbudowałam sprawnie funkcjonujący legnicko-jeleniogórski oddział partii KORWiN (praktycznie od zera), przez co stałam się liderką regionu. W następstwie zaproponowano mi kandydaturę do Sejmu w okręgu wyborczym nr 1.

13. Jaki będzie pierwszy projekt ustawy nad którym Pani będzie pracowała po ewentualnym dostaniu się do Sejmu?

Przywrócenie wieku emerytalnego sprzed reformy. Skandaliczne jest, aby państwo nie dotrzymywało umów z obywatelami i zmieniało reguły gry w czasie jej trwania.

14. Jaka jest najpilniejsza kwestia, którą Pani zdaniem nowy Sejm powinien zająć się w pierwszej kolejności?

W nawiązaniu do poprzedniego pytania, kwestia związana ze zmianą systemu emerytalnego. Obecnie jest to loteria, gdyż ZUS funkcjonuje na zasadach piramidy finansowej i gry hazardowej, w której wygrywają tylko te osoby, które dożyją wieku emerytalnego. Główny Urząd Statystyczny już alarmuje, że system w obecnej formie nie przetrwa i jest skazany na bankructwo. Przedstawiciele ugrupowania KORWiN od wielu lat postulują utworzenie sprawiedliwego systemu emerytalnego, gdzie każdy będzie mógł wpłacać dowolną sumę na swoje prywatne konto emerytalne. Dzięki temu zgromadzone środki będą miały swojego właściciela, a nie zostaną wrzucone do jednego wora i marnowane na obsługę niewydolnej biurokracji.

15. Co będzie Pani robiła w przypadku przegranej w wyborach?

Chciałabym zaznaczyć, że nie jest aż tak ważna moja obecność w Sejmie, lecz przede wszystkim istotna jest zmiana w świadomości naszych rodaków. Będę szczęśliwa, jeśli ktoś rozsądny i uczciwy zostanie posłem, ponieważ potrzebujemy stanowczego głosu rozsądku reprezentującego interesy wszystkich Polaków. W każdym razie z pewnością łatwo się nie poddam!