Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Błażej Poboży  20 października 2015

#1 Niezbędnik Wyborcy: Błażej Poboży (PiS)

Błażej Poboży  20 października 2015
przeczytanie zajmie 4 min

Piłsudski, Konstytucja Kwietniowa, książka Antoniego Dudka, Dług, ustawa reprywatyzacyjna. Dr Błażej Poboży, numer 21. na warszawskiej liście Prawa i Sprawiedliwości odpowiada na nasze nie do końca kampanijne pytania.

Polska

1. Jaki jest według Pana największy sukces w historii Polski?

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Konsekwencja indywidualnych i zbiorowych aktywności Polaków ze szczególnym uwzględnieniem działalności Józefa Piłsudskiego, najwybitniejszego polskiego polityka w XX w. Możliwe także dzięki szczególnemu, szczęśliwemu zbiegowi okoliczności zewnętrznych tj. przegranej w I wojnie wszystkich zaborców (najpierw Rosji, a potem państw centralnych).

2. Co było według Pana największym błędem w historii Polski?

Niewykorzystanie potencjału Konstytucji Kwietniowej, która podpisana przez prezydenta w kwietniu 1935 roku miała zagwarantować stabilność państwa po śmierci Józefa Piłsudskiego. Wobec utraty oparcia dla systemu rządów w postaci autorytetu charyzmatycznego przywódcy nowa ustawa zasadnicza wprowadzała system prezydencki oparty na autorytecie urzędu, na prawie. Niestety polityczny testament Marszałka nie został wypełniony, a prezydent Mościcki zamiast ustąpić umożliwiając wybór płk. Walerego Sławka na prezydenta, zawiązał taktyczny sojusz z gen. Edwardem Rydzem-Śmigłym a następnie wspólnie z nim złamał ducha konstytucji opierając swoisty duumwirat na okólniku premiera Składkowskiego. Gdy sąsiedzi się zbroili Rydz z Mościckim eliminowali z życia politycznego najsprawniejszych i najlepszych polityków, pchając Polskę ku największej tragedii jaką była klęska 1939 roku i II wojna światowa.

3. Prosimy o wskazanie najważniejszej według Pana postaci dla historii Polski od 1989 roku.

Jarosław Kaczyński. Polityk, który utorował drogę do władzy trzem prezydentom: Wałęsie, swojemu bratu Lechowi i wreszcie Andrzejowi Dudzie.

4. Prosimy o wskazanie najważniejszej według Pana polskiej książki wydanej od 1989 roku.

Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990 Antoniego Dudka.

5. Prosimy o wskazanie najważniejszego według Pana polskiego filmu stworzonego od 1989 roku.

Trudny wybór. Wymienię kilka: Dług, Psy, Dzień świraNocna Zmiana.

6. Które spośród podanych niżej wydarzeń historycznych/świąt państwowych są Pana zdaniem kluczowe z punktu widzenia budowania tożsamości współczesnego Polaka oraz jego zaangażowania patriotycznego czy obywatelskiego? Prosimy wybrać trzy Pana zdaniem najistotniejsze spośród podanych niżej odpowiedzi. Wybrane odpowiedzi prosimy pogrubić. Jeśli według Pana przedstawiony katalog odpowiedzi nie wyczerpuje pytania, to zachęcamy do wskazania własnych wydarzeń.

a) Chrzest Polski

b) Bitwa pod Grunwaldem

c) Odsiecz Wiedeńska

d) Uchwalenie Konstytucji 3 maja

e) Rewolucja 1905 roku

f) Odzyskanie niepodległości – 11 listopada 1918

g) Bitwa Warszawska

h) Rzeź Wołyńska

i) Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

j) Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

k) Powstanie Solidarności

l) Wybory do Sejmu kontraktowego 4 czerwca 1989

m) Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

n) …

7. Prosimy o wskazanie trzech najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi nasze państwo w perspektywie najbliższych 25 lat.

I. Odbudowanie podmiotowej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

II. Zniwelowanie nierówności społecznych, zlikwidowanie podziału na Polski A, B i C.

III. Rozwiązanie problemów w służbie zdrowia i systemie emerytalnym. Wykluczenie z dostępu do szybkiej i bezpłatnej opieki medycznej oraz głodowe emerytury to dwie największe hańby 25 lat wolności.  

 Świat

8. Prosimy o wskazanie trzech najbardziej wartościowych mediów (chodzi zarówno o portale informacyjne i publicystyczne, jak i papierowe dzienniki, tygodniki, miesięczniki oraz kwartalniki), które Pan regularnie śledzi.

I. „Polityka Warszawska”

II. „Rzeczpospolita”

III. Media społecznościowe, zwłaszcza Twitter – prawdziwy „drugi” lub nawet „trzeci” obieg. 

9. Prosimy o wskazanie tytułów trzech książek, które według Pana powinien w XXI wieku przeczytać każdy.

I. Wymieniona wyżej Reglamentowana rewolucja Antoniego Dudka,

II. Pisma zbiorowe Marszałka Józefa Piłsudskiego.

III. Ideologia obozu Marszałka Piłsudskiego w świetle przemówień Prezesa B. B. W. R. Walerego Sławka.

10. Unia Europejska w 2030 roku. Który z podanych niżej scenariuszy jest według Pana najbardziej prawdopodobny? Jeśli podane przez nas propozycje nie odpowiadają Pana zdaniu, prosimy o wskazanie własnego scenariusza. Właściwą odpowiedź prosimy pogrubić.

a) W wyniku dalej pogłębiającego się kryzysu strefy euro doszło do instytucjonalizacji podziału na „Europę dwóch prędkości” i jakiegoś rodzaju podziału wewnątrz UE na „państwa dwóch kategorii”

b) Wewnętrzne konflikty spowodowały wzmocnienie „państwowego” charakteru UE, rozumianego jako wzmocnienie roli Rady Europejskiej i Rady Unii – UE to bardziej koncert mocarstw niż jednolita wspólnota

c) Wewnętrzne kryzysy zostały po części przezwyciężone i doszło do dalszej federalizacji Unii, rozumianej jako wzmocnienie jej instytucji ponadnarodowych (Komisja i Parlament)

d) W 2030 roku nie będzie już Unii

e) ….

11. Prosimy o wskazanie trzech państw, które Pana zdaniem będą odgrywały kluczową rolę na światowej arenie międzynarodowej w 2030 roku.

Indie, Turcja i, mam nadzieję, Polska.

 Sejm

12. Jakie wydarzenia doprowadziły Pana do roli kandydata do Sejmu?

Osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej uważam za niezwykle szkodliwy czas dla naszego kraju. Prowadzenie polityki minimalnego zaangażowania (tzw. ciepłej wody w kranie) oraz szereg afer doprowadziły do sytuacji, w której Polska i Warszawa potrzebują sanacji. Trudno było wnikliwemu obserwatorowi stać i przyglądać się temu wszystko z boku. Przeszedłem długą drogę od fazy rozczarowania do oburzenia i gniewu, czego dopełnieniem była decyzja o starcie w wyborach i osobistym włączeniu się w proces odsunięcia PO od władzy.

13. Jaki będzie pierwszy projekt ustawy nad którym Pan będzie pracował po ewentualnym dostaniu się do Sejmu?

Ustawa reprywatyzacyjna z wpisaną obroną praw lokatorskich.

14. Jaka jest najpilniejsza kwestia, którą Pana zdaniem nowy Sejm powinien zająć się w pierwszej kolejności?

Ustawa reprywatyzacyjna w Warszawie. Do tej pory brak tej ustawy prowadzi do fatalnych w skutkach przejęć szkół, parków czy wreszcie kamienic z lokatorami. Kosztuje to stolicę zbyt wiele.

15. Co będzie Pan robił w przypadku przegranej w wyborach?

Pozostanę nauczycielem akademickim i będę nadal pracował na Uniwersytecie Warszawskim. Z pewnością nie przestanę też komentować i analizować bieżących wydarzeń politycznych w Polsce. Jestem jednak przekonany, że moja oferta programowa i personalna odsuną ten wariant o cztery, a może i osiem lat.