Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Paulina Lang  16 października 2015

#2 Horyzont Ukraiński

Paulina Lang  16 października 2015
przeczytanie zajmie 13 min

Horyzont Ukraiński to, publikowany regularnie co dwa tygodnie, przegląd najważniejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych, militarnych oraz społecznych, dziejących się u naszego wschodniego sąsiada.

Polityka

1.1. Ukraina niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa

16 października wybrano pięciu nowych niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Obok Japonii, Egiptu, Urugwaju i Senegalu miejsce w Radzie zdobyła Ukraina, najmniejszą, spośród wybranych państw, liczbą 117 głosów.

Wybór Ukrainy do tego gremium nie osłabi pozycji Rosji (jako stały członek dysponuje prawem weta), jednak ma ważny wydźwięk polityczny i stanowi jasny przekaz dla łamiącej prawo międzynarodowe Rosji, po czyjej stronie jest wspólnota wolnych państw. Ambasador Rosji przy ONZ, Witalij Czurkin, odmówił skomentowania tego, w jaki sposób Rosja zamierza współpracować z Ukrainą w RB. Prezydent Petro Poroszenko uznał, że wynik głosowania jest dowodem globalnego  wsparcia dla Ukrainy. Dodał, że członkostwo Ukrainy w RB pomoże przywrócić pokój w państwie. MSZ Ukrainy, Pawło Klimkin, po ogłoszeniu wyników podziękował za wybór i solidarność okazaną Ukrainie. Jednocześnie stwierdził, że ONZ powinno powrócić do wartości zawartych w statucie organizacji.

1.2. Holandia blokuje ratyfikację umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą

14 października Rada Wyborcza Holandii uwzględniła wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie podpisania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE. Inicjatorem wniosku jest Jaan Roos, lider ugrupowania Geen Peil. Roos niejednokrotnie komentował sytuację polityczną na Ukrainie – jest zdania, że to „UE przez chęć podpisania umowy stowarzyszeniowej doprowadziła do wojny domowej w tym kraju”.

Holenderskie władze deklarują, że dążą do jak najszybszego rozstrzygnięcia tej kwestii. Według wstępnych planów, w przyszłym tygodniu zostanie powołana komisja, która będzie odpowiadała za organizację referendum, a kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta wiosną przyszłego roku. Zgodnie z holenderskim ustawodawstwem referendum ma charakter doradczy – aby było ważne, musi w nim wziąć udział 30% spośród uprawnionych do głosowania.

1.3. Decyzje szczytu normandzkiego w Paryżu

2 października w Paryżu odbyło się spotkanie tzw. normandzkiej czwórki, czyli prezydentów Ukrainy, Francji, Rosji oraz kanclerz Niemiec. Podczas spotkania omówiono implementację porozumień mińskich, w tym przede wszystkim planowanych przez separatystów wyborów lokalnych oraz wycofania z linii frontu broni o kalibrze poniżej 100 mm.

Po pierwsze, w wymiarze politycznym zdecydowano o przeniesieniu terminu wyborów lokalnych w tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej. Co więcej, zdecydowano, że wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z ukraińskim prawodawstwem. Szczegóły ustaliła grupa robocza 6 października. Strona ukraińska zgodziła się dodatkowo na amnestię bojowników oraz immunitet dla kandydatów w miejscowych wyborach.

Po drugie, w wymiarze militarnym podjęto decyzję o wycofaniu z linii frontu broni lekkiej, o średnicy poniżej 100 mm, odwołaniu zagranicznych formacji wojskowych oraz stopniowym przywróceniu kontroli na granicy. Proces ten podzielono na etapy i łącznie będzie trwał 41 dni. Jeżeli reżim wstrzymania ognia będzie dotrzymany przez co najmniej dwie doby, strony mają rozpocząć wycofywanie czołgów na odległość 15 km od linii frontu przez 15 dni. Na kolejnych 24 dni zaplanowane jest wycofywanie artylerii poniżej 100 mm oraz moździerzy. W pierwszej fazie wycofywanie broni lekkiej ma objąć obwód ługański, w drugiej doniecki. Dodatkowo porozumienie przewiduje rozminowanie terenów rozdzielających siły ukraińskie i separatystyczne pod egidą OBWE przy wsparciu ze strony Niemiec i Francji.

Podczas szczytu nie poruszono kwestii okupowanego Krymu.

1.4. Reakcje ukraińskich polityków na porozumienia w Paryżu

Większość polityków na Ukrainie krytycznie oceniła porozumienia w Paryżu, podobnie jak krytycznie ocenia cały proces miński. Do krytycznych głosów dołączają się różne siły polityczne, w tym te, które uczestniczą w procesie decyzyjnym, jak premier Arsenij Jaceniuk. W ocenie premiera, Rosja nie będzie wykonywała porozumień mińskich i nie wycofa z Donbasu swoich oddziałów. Jaceniuk zaznaczył, że główny cel Rosji, czyli stworzenie z Ukrainy państwa satelickiego, się nie zmienił.

Partie o bardziej populistycznym charakterze jak Swoboda i Radykalna Partia Ołeha Liaszki wyrażały bardziej skrajne opinie. Według nich, porozumienia z Paryża to powtórka z polityki appeasementu sprzed II wojny światowej. Przeciwnicy porozumień obawiają się, że nawet jeśli formalnie zostanie przywrócona kontrola nad Donbasem, to w rzeczywistości władzę będą sprawowali tam ci sami prorosyjscy separatyści, ponieważ mają zagwarantowane prawo amnestii i immunitet. Rosja w związku z tym wciąż będzie kontrolowała Donbas, jednak ciężar finansowy zostanie przeniesiony na ukraińskiego podatnika. Deputowany partii Samopomoc, były dowódca batalionu Donbas, Semen Semenczenko (właśc. Konstantyn Hriszyn) stwierdził, że w konsekwencji porozumień  Ukraina stanie się satelitą Rosji z zalegalizowanymi terrorystami, Putinem w roli obrońcy pokoju i Rosją ze zdjętymi sankcjami.

W zupełnie innym tonie wypowiadają się politycy powiązani z byłą Partią Regionów i zbiegłym prezydentem Wiktorem Janukowyczem. Wiktor Medwedczuk, obecnie lider prorosyjskiej partii Ukraiński Wybór, wcześniej szef administracji prezydenta Wiktora Janukowycza, stwierdził, że porozumienia w Paryżu dają nadzieję na wypełnienie porozumień mińskich i są krokiem w kierunku zapanowania pokoju na Donbasie.

1.5. Spotkanie grupy kontaktowej w Mińsku

6 października obyło się spotkanie grupy kontaktowej w Mińsku, która omówiła kwestie dotyczące przeprowadzenia wyborów na Donbasie. Podczas spotkania przyjęto do wiadomości zapowiedź przedstawicieli separatystycznych republik o przeniesieniu wyborów na 21 lutego 2016 r. pod warunkiem zmiany ukraińskiego prawodawstwa zgodnie z ustaleniami paryskimi. 10 października Ołeksandr Zacharczenko, samozwańczy premier tzw. DRL, podpisał dekret o kolejnym przesunięciu wyborów na 20 kwietnia 2016 r.

Według relacji przedstawiciela misji OBWE na Ukrainie, Martina Sajdika, podczas spotkania podgrupa ds. politycznych rozpoczęła prace nad przygotowaniem ustawy o miejscowych wyborach, która implementowałaby postanowienia paryskie. Druga grupa przygotuje wytyczne w sprawie wycofania z linii frontu broni ciężkiej. Kolejne spotkanie Grupy odbędzie się 20 października.

Strona Ukraińska deklaruje gotowość do zmiany ustawodawstwa, jednak pod pewnymi warunkami. Prezydent Petro Poroszenko jako krok niezbędny dla uznania wyborów na Donbasie uznał wycofanie sił rosyjskich. Ponadto prezydent postuluje dostęp mieszkańców okupowanych terytoriów do ukraińskich mediów oraz możliwość wystawienia kandydatów przez wszystkie partie polityczne.

Separatyści uważają, że proces pokojowy będzie mógł być kontynuowany, jeśli strona ukraińska zagwarantuje uchwalenie ustawy o specjalnym statusie Donbasu, zagwarantuje nietykalność osób zaangażowanych w ruch separatystyczny oraz zmieni konstytucję przy konsultacji z władzami separatystycznymi.

1.6. Zachodnie sankcje wobec Rosji zostają

Zastępca Sekretarza Stanu USA ds. Europy i Eurazji, Wiktoria Nuland, zapewniła, że USA utrzymają wszystkie sankcje wobec Rosji do momentu zwrotu Ukrainie okupowanego Krymu. Nawet skuteczne przeprowadzenie procesu pokojowego na Donbasie nie może wpłynąć na likwidację sankcji.

W tym samym tonie brzmi oświadczenie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO z 12 października. Państwa członkowskie Sojuszu stoją na stanowisku, że tylko ekonomiczna i polityczna presja na Rosję pozwolą na dokończenie mińskiego procesu pokojowego oraz zwrotu Krymu. Zgromadzenie Parlamentarne NATO zaleca jednocześnie utrzymywanie bliskich relacji z Ukrainą i udzielanie jej stałego wsparcia.

1.7. Pomoc dla Ukrainy

2 października sekretarz niemieckiego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Friedrich Kitschel poinformował o wydzieleniu z budżetu 15 mln EUR na pomoc dla Donbasu. Część z tych pieniędzy ma zostać przeznaczona na naprawę systemu wodociągowego Mariupola z uwagi na narastające problemy mieszkańców miasta z dostawami wody. Pozostała część zostanie wykorzystana na zorganizowanie pomocy psychologicznej dla dzieci z terenów działań. Wcześniej Niemcy przekazały 12 karetek dla Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych.

Dzień wcześniej  Amerykanie poinformowali o przekazaniu kolejnej transzy pomocy w wysokości 7,5 mln USD. Beneficjentem środków ma być głównie Czerwony Krzyż na Ukrainie. Wszystkie środki mają zostać przeznaczone na łączenie rodzin, zaopatrzenie ich w produkty spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Łącznie, od początku konfliktu, Stany Zjednoczone przekazały 69 mln USD na pomoc humanitarną dla ofiar konfliktu w Donbasie.

Ukraina otrzymuje od zachodnich państw nie tylko wsparcie finansowe. Prezydent Petro Poroszenko poinformował, że w listopadzie Amerykanie przeprowadzą szeroko zakrojone szkolenia ukraińskich sił zbrojnych.

1.8. Słabnie poparcie dla Poroszenki, wzrost pozycji Tymoszenko – sondaż prezydencki

5 października opublikowano ranking kandydatów na prezydenta. Według badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii w dniach 17-27 września, gdyby wybory prezydenckie odbyły się dziś, zwyciężyłby ponownie Petro Poroszenko z wynikiem 13,7%. Na drugim miejscu znajduje się Julia Tymoszenko, na którą zagłosowałoby 11,1% badanych. Kolejne trzy pozycje są do siebie zbliżone: Jurij Bojko 4,8%, Andrij Sadowyj 4,7%, Anatolij Hrycenko 4,4%, Dmytro Jarosz 4,3% oraz Ołeh Liaszko 4,2%.

Gospodarka

2.1. Rosja nie zgadza się na restrukturyzację ukraińskiego długu, włączają się Amerykanie

Minister Ekonomicznego Rozwoju Federacji Rosyjskiej, Oleksji Uliukajew, zapowiedział, że Rosja nie zamierza restrukturyzować ukraińskiego zadłużenia w wysokości 3 mld USD. Dodał, że Ukraina w ostatnim czasie uchwaliła wiele ustaw, które uderzają we wzajemne relacje gospodarcze, co dodatkowo oddala możliwości porozumienia.

Ukraina proponuje, by dług wobec Rosji włączyć do programu restrukturyzacji całego zadłużenia wynoszącego 18 mld USD, wynegocjowanego z prywatnymi kredytodawcami. Realizacja programu trwa od 23 września i w związku z nią agencja ratingowa Fitch podwyższyła rating Ukrainy z C do RD (restricted default). Program zakłada umorzenie 4 mld USD, odroczenie spłaty pozostałej części kredytu na 4 lata oraz ustalenie stałego oprocentowania na poziomie 7,75%.

Pojawiły się informacje, że ministrowie finansów Ukrainy i Rosji, Natalia Jaresko i Anton Syluandow, mają się spotkać podczas trwającego obecnie w Peru szczytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego Banku. W tej sprawie głos zabrała Wiktoria Nuland, zastępca Sekretarza Stanu USA, która zapewniła, że jeśli Rosja nie zgodzi się na proponowany przez Ukrainę program restrukturyzacji zadłużenia, Stany Zjednoczone postarają się z Ukrainą wypracować nowe propozycje. Premier Arsenij Jaceniuk zapowiedział, że Ukraina jest gotowa wkroczyć w tej sprawie na drogę sądową.

Termin spłaty Rosji 3 mld USD mija wraz z końcem roku. Należy dodać, że była to pożyczka zaciągnięta przez Wiktora Janukowycza, którą zaoferował Władimir Putin, zaraz po odmowie podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Brak porozumienia z Rosją może skończyć się dla Ukrainy bankructwem.

2.2. Ukraina negocjuje trzecią transzę kredytu MFW

Narodowy Bank Ukrainy poinformował, że wciąż trwają negocjacje z MFW w sprawie udzielenia Ukrainie trzeciej transzy pożyczki w ramach programu Extended Fund Facility Arrangement. 2 października zakończyła się misja MFW, podczas której dokonano oceny wydatkowania drugiej transzy kredytu. Mimo że ustalono już większość warunków udzielenia trzeciej transzy pożyczki, negocjacje nie zostały zakończone. Ukraiński rząd zapowiedział, że potrzebuje jeszcze czasu, by przeanalizować program reform i politykę w poszczególnych sferach gospodarki w 2016 r.

Szefowa Narodowego Banku Ukrainy, Waleria Hontariewa poinformowała, że Ukraina oczekuje kolejnej transzy kredytu w połowie listopada, a przeznaczony zostanie na rezerwy walutowe. Do tej pory, w ramach programu Extended Fund Facility Arrangement Ukraina otrzymała dwie transze kredytu: w marcu w wysokości 5 mld USD oraz w lipcu 1,7 mld USD.

2.3. Trudna sytuacja sektora finansowego, upadają kolejne banki

2 października Narodowy Bank Ukrainy (NBU) zdecydował o odebraniu licencji i likwidacji Delta Banku. 6 października za niewypłacalny uznano również bank Kontrakt. Fundusz Gwarancyjny zalecił pierwszemu z banków podjęcie konkretnych kroków w celu naprawy sytuacji finansowej, jednak brak ich realizacji zmusił władze NBU do podjęcia decyzji o bankructwie banku. Sytuacja drugiego banku była trudniejsza, a reakcja NBU związana była z wcześniej wnoszonymi przez klientów skargami.. W związku z tym, że bank w ciągu 5 wyznaczonych dni nie zrealizował 2% zobowiązań przed swoimi kredytorami oraz klientami, zdecydowano o jego bankructwie.

Zdecydowane działania NBU motywowane są wskazaniami Banku Światowego, który naciska na szybkie uzdrowienie ukraińskiego sektora finansowego. Od początku 2014 r. uznano za niewypłacalne 60 ukraińskich instytucji finansowych.

2.4. Rośnie zadłużenie państwa

Ministerstwo Finansów Ukrainy opublikowało dane dotyczące całkowitego zadłużenia państwa, które  na 31 sierpnia kształtowało się na poziomie 70,562 mld USD. Dług od pocztu roku wzrósł o 750 mln USD, czyli o 1,07%.

W 2014 r. zadłużenie wynosiło 69,794 mld USD i spadło o 4,53%.

2.5. Ceny na Ukrainie znowu rosną

Państwowa Służba Statystyki Ukrainy poinformowała, że we wrześniu br. inflacja wyniosła 2,3%. Jest to zmiana trendu, ponieważ w ciągu poprzednich dwóch miesięcy na Ukrainie obserwowano deflację w wysokości 0,8% w sierpniu oraz 1% w lipcu. W największym stopniu w ostatnim miesiącu wzrosły ceny energii elektrycznej aż o 24,9%. Od początku roku ceny spożywcze na Ukrainie wzrosły o 41,4%. W wyrażeniu rocznym największy skok odnotowały ceny za gaz – zwiększyły się  5,5 razy.

3. Bezpieczeństwo

3.1. Przebieg procesu wycofywania broni z linii frontu

Siły NATO poinformowały 5 października o rozpoczęciu procesu wycofywania z linii frontu broni o kalibrze poniżej 100 mm zgodnie z uzgodnieniami normandzkiej czwórki. Harmonogram procesu wyprowadzania lekkiego uzbrojenia z linii frontu ustalono już w Paryżu, wyodrębniając dwa etapy 3 – 17 października i 18 października – 10 listopada.

Zgodnie z porozumieniami, w pierwszej fazie rozpoczęto wycofywanie czołgów T-64, T-72 oraz dział przeciwpancernych D-48 i D-44 o kalibrze 85 mm oraz moździerzy 2B o kalibrze 82 mm.  O rozpoczęciu wykonania porozumień poinformowali również przywódcy tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Przedstawiciele tzw. Donieckiej Republiki Ludowej wydali natomiast komunikat, w którym zapowiedzieli rozpoczęcie wycofywania lekkiej broni 18 października, 48 godzin po potwierdzeniu przez OBWE dotrzymania reżimu wstrzymania ognia przez strony.

7 października Sztab Generalny NATO poinformował o zakończeniu pierwszego etapu wycofywania lekkiego uzbrojenia z Obwodu Ługańskiego, a 11 października powiadomił o zabraniu z kierunku artemiwskiego działek przeciwpancernych D-48 o kalibrze 85 mm w obwodzie Ługańskim . 15 października usunięto 12 moździerzy z Obwodu Ługańskiego. Proces jest kontynuowany, mimo naruszeń zawieszenia broni przez separatystów – 13 października zginął jeden ukraiński żołnierz, a trzech innych zostało rannych w wyniku ostrzału.

3.2. SBU o niedoszłej Besarabskiej Republice Ludowej i panice w szeregach separatystów

Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Wasyl Hrycak zorganizował konferencję prasową w ośrodku szkoleniowym w miejscowości Piatychatky (obwód kijowski), podczas której przedstawił sprawy, którymi w ostatnim czasie zajmowali się  pracownicy Służby Bezpieczeństwa.

Hrycak poinformował, że prowadzone jest śledztwo przeciwko jednemu z deputowanych, który był bezpośrednio zaangażowany w próby stworzenia na Ukrainie Besarabskiej Republiki Ludowej ze stolicą w Odessie. Według informacji SBU, kolejny separatystyczny twór miał powstać do kwietnia br. z inicjatywy Rosji. Planowano odłączenie 9 rejonów od obwodu i wprowadzenie tam nieoznakowanych sił rosyjskich, tzw. zielonych ludzików. Służba wciąż zbiera dowody przeciwko organizatorom zamachu. Wspólniczka deputowanego została zaaresztowana. Sprawa pokazuje, że Ukraina cały czas infiltrowana jest przez rosyjskie grupy dywersyjne, a prorosyjskie siatki sięgają najwyższych urzędów. Integralność terytorialna Ukrainy jest cały czas zagrożona.

Z drugiej strony, SBU odnotowuje sygnały świadczące o narastaniu niepokojów w separatystycznych republikach. Już od dłuższego czasu obserwowany jest wzmożony odpływ separatystów z republik, z uwagi na malejące wsparcie Rosji dla projektu, a także częściowo przez koncentrację Rosji na działaniach w Syrii. Według informacji przekazanych przez Hrycaka, 9 października w tzw. DRL i ŁRL przeprowadzone zostały czystki, podczas których zlikwidowano separatów planujących powrót do Rosji, co dla Kremla byłoby niewygodne.

3.3. Rada Najwyższa zezwoliła obcokrajowcom na służbę w wojsku

6 października Rada Najwyższa 229 głosami przegłosowała poprawki do ustawy „O obowiązku wojskowym i służbie wojskowej.” Poprawki umożliwiają włączenie do kategorii żołnierza również osoby nieposiadające ukraińskiego obywatelstwa (cudzoziemców i bezpaństwowców). Osoby, które decydują się rozpocząć służbę w ukraińskiej armii zobowiązane są do przestrzegania konstytucji i porządku prawnego. Jednocześnie władze Ukrainy postanowiły zwiększyć karę za finansowanie najemników, ich werbowanie, szkolenie, utrzymywanie w celu wykorzystania ich w konfliktach zbrojnych, rozbojach, oraz działaniach wymierzonych w ukraińską konstytucję.

3.4. ATO w liczbach

Według danych przekazanych przez Kancelarię Prezydenta, w operacji antyterrorystycznej (ATO) wzięło udział 108 tys. osób. Z tego 93 tys. brało udział w działaniach bojowych.

Według oficjalnych danych straty poniesione przez ukraińskie siły zbrojne w wyniku działań bojowych od początku operacji to 1757 żołnierzy. Dodatkowo 597 żołnierzy zginęło w tym czasie w innych okolicznościach – 171 samobójstwo, 137 nieszczęśliwy wypadek, 112 wypadek samochodowy, 87 niedotrzymanie zasad bezpieczeństwa, 66 nieodpowiednie obchodzenie się z bronią, 64 morderstwo dokonane przez innego żołnierza, 26 morderstwo dokonane przez cywila.

Główny Wojskowy Prokurator, Anatolij Matios poinformował, że w całym okresie prowadzenia przez ATO wniesiono do prokuratury 16 tys. spraw o dezercję. Ukraińskim służbom udało się odnaleźć jedynie 344 osoby. Należy podkreślić, ze większość ze spraw dotyczy dezercji jednostek stacjonujących na Krymie.

Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na ten moment w niewoli znajduje się 153 osoby, w tym 91 żołnierzy. 801 osób uznano za zaginionych bez wieści.

3.5. Spada zaufanie do rosyjskich mediów

Ośrodek Internews przeprowadził badanie na temat preferencji medialnych Ukraińców. Z badań wynika, że rosyjskie media cieszą się coraz mniejszym zaufaniem, pozostają jednak wciąż bardzo ważnym źródłem informacji. W 2014 r. zaufanie do informacji pozyskiwanych ze źródeł rosyjskich (telewizja, Internet, prasa, radio) wyrażało odpowiednio 20%, 16%, 8%, 8%, a w 2015 r. 4%, 8%, 2%, 3%. Za najważniejsze źródło informacji wykorzystywane co najmniej raz w tygodniu aż 79% badanych uznało ukraińską telewizję. Na drugim miejscu znajduje się ukraiński Internet, z którego dla pozyskania informacji korzysta 47% badanych. Na trzecim miejscu znajduje się prasa ukraińska – 22%. Dopiero czwarte miejsce zajmuje rosyjska telewizja, z której w 2015 r. korzystało jedynie 8% badanych, co jest niezwykle niskim wynikiem w porównaniu z 2014 r., kiedy za źródło informacji uważało ją 27% badanych Ukraińców. Rosyjskie strony nadal dominują wśród platform społecznościowych. Na pierwszym miejscu znajduje się Vkontaktie, z którego dla pozyskania informacji korzystało 38% badanych. Na drugim miejscu znajduje się drugi rosyjski portal OK.ru z wynikiem 31% i na trzecim miejscu Facebook z wynikiem 20%.

4. Relacje polsko-ukraińskie

4.1. Polska importuje energię elektryczną z Ukrainy

2 października Ukraina wznowiła eksport energii elektrycznej do Polski. W tym celu uruchomiony został 7. blok Dobrotworskiej Elektrowni Cieplnej, która połączona jest z Polską linią 220 kW Dobrotwór-Zamość.

W okresie styczeń-sierpień 2015 r. Polska importowała z Ukrainy 37,7 mln kWh (całość dostarczona w lipcu, w okresie kryzysu elektroenergetycznego w Polsce). W analogicznym okresie 2014 r. import energii z Ukrainy kształtował się na poziomie 685,8 mln kWh. Ukraina w 2015 r. utraciła wiele rynków (oprócz Polski, również Mołdawię i Białoruś) z uwagi na deficyt węgla.

4.2. Ukraina wznawia import gazu z Polski

13 października Ukraina wysłała do Gaz Systemu zamówienie na 0,3 mln m3 gazu ziemnego, o czym poinformował ukraiński operator Ukrtransgaz. Zamówienie jest na tyle małe, że choć zostało odnotowane w bilansie przepływów gazu, to fizyczny pobór odbędzie się dopiero po zgłoszeniu kolejnych zamówień. Ostatni raz Ukraina dokonała poboru gazu ziemnego z Polski w maju br. W tym roku Ukraina zakupiła w Polsce 0,1 mld m3 gazu ziemnego. Polska i Ukraina podpisały we wrześniu umowę o uruchomieniu pilotażowego programu przeprowadzenia aukcji przepustowości powiązanych.

4.3. Polska przeszkoli ukraińskich instruktorów wojskowych

7 października rozpoczął się kurs dla 30 ukraińskich inspektorów wojskowych, który potrwa do 6 listopada. Kurs poprowadzą wojskowe uniwersytety w Warszawie i Poznaniu, a koszty podzielą między sobą polski MON i NATO.

Należy dodać, że Polska uczestniczy w NATO-wskim programie Defense Education Enhancement Program, w ramach którego kraje członkowskie Sojuszu wspierają reformy struktur wojskowych państw partnerskich, w tym Ukrainy.

4.4. PESA faworytem w przetargu na zakup tramwajów w Kijowie

10 października odbyła się w Kijowie prezentacja testowego tramwaju polskiej marki PESA. Władze Kijowa prowadzą rozmowy z bydgoskim koncernem, dotyczące zakupu 50 nowoczesnych tramwajów do stolicy Ukrainy oraz budowy warsztatu dla ich remontu i konserwacji. Podczas wizyty Mera Witalija Kliczki w Polsce, zostało podpisane memorandum o współpracy. Konkurentem polskiej firmy jest niemiecko-ukraiński Elektron, który jeszcze w tym roku dostarczy do Kijowa 7 tramwajów wartość 184 mln UAH. Warto podkreślić, że PESA jako jedyna dostarczyła na czas tramwaj do przeprowadzenia testów, co jest jednym z głównych wymogów realizacji zamówienia. Polski tramwaj „Foxtrot” wziął udział w paradzie tramwajów, a jego oficjalnej prezentacji dokonał Witalij Kliczko.

4.5. Wybuch koło polskiego konsulatu we Lwowie

7 października na terenie polskiego konsulatu we Lwowie doszło do wybuchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Ukraińskie MSW ustaliło, że wybuchł kosz, w którym umieszczono granat RG – 42. Czyn zakwalifikowano jako chuligaństwo. Polska prokuratura również rozpoczęła śledztwo w tej sprawie, a jedną z branych pod uwagę wersji jest wersja zamachu.

5. Ukraińskie media o Polsce

Najważniejszym tematem, zauważonym przez ukraińskie media dotyczącym Polski, jest sprowadzenie do kraju mieszkańców Mariupola polskiego pochodzenia. Media ukraińskie zauważają niezdecydowanie polskich władz w tej kwestii, powołując się na słowa ministra Grzegorza Schetyny, który informował, że Polska nie zamierza sprowadzać tych osób, a jedynie przekazać dla nich pomoc humanitarną. Na Ukrainie odnotowano również fakt podpisania w Brukseli przez Polskę i USA umowy dotyczącej lokalizacji przyszłych składów amerykańskiego sprzętu wojskowego na terenie RP. Tematem, który został podjęty przez media na Ukrainie jest również awans polskiej drużyny do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016.

Przegląd obejmuje wydarzenia z okresu 02.10.-16.10. 2015 r.