Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Marek Steinhoff-Traczewski  18 listopada 2014

Koniec prawnego wykluczenia

Marek Steinhoff-Traczewski  18 listopada 2014
przeczytanie zajmie 3 min
Koniec prawnego wykluczenia Zasoby własne.

Każdy milion funtów przeznaczony na bezpłatną pomoc prawną i obywatelską pozwala zaoszczędzić 6 milionów funtów ze środków publicznych. Do takich wniosków doszły władze Wielkiej Brytanii analizując efekty programu tworzenia i wspierania poradni obywatelskich w Wielkiej Brytanii.

Mieszkańcy Europy w większości żyją w krajach z rozbudowanymi systemami pomocy społecznej, skomplikowaną administracją oraz problemem inflacji prawa. Nie chcę poruszać tutaj problemu państwa opiekuńczego i jego negatywnych skutków. Czy nam się to podoba czy nie istnienie społecznej aktywności państwa jest faktem i prędko to się nie zmieni. Należy więc starać się, aby środki jakie są przeznaczane na walkę z ubóstwem, bezrobociem i „ społecznym wykluczeniem” były wydawane jak najbardziej efektywnie. To założenie leży u podstaw tworzenia systemu poradnictwa obywatelskiego na Wyspach Brytyjskich, będącego kolebką tych instytucji w Europie.

Poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów poprzez udzielanie porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania w oparciu o analizę sytuacji, przedstawienie różnorodnych ścieżek postępowania i przewidywanie ich konsekwencji. Skomplikowanie systemu pomocy społecznej, niejasne przepisy konsumenckie czy opieszałość sądownictwa są problemami z którymi zetknął się każdy z nas. Dla wielu stanowią one barierę nie do pokonania, zwłaszcza w sytuacji gdy nie stać nas na profesjonalną usługę prawniczą. W efekcie, pomoc społeczna często jest kierowana nie do osób najbardziej jej potrzebujących, tylko do wyłudzaczy żerujących na zasiłkach, dotacjach i zapomogach.

Poradnie obywatelskie działajace na styku relacji państwo-obywatel są w stanie wspomóc osoby realnie potrzebujące oraz oszacować skalę problemu źle adresowanej pomocy społecznej.

W Wielkiej Brytanii poradnie obywatelskie sporządzają raporty ze swojej działalności z wyszczególnieniem rodzajów spraw z jakimi zgłaszali się klienci. Takie raporty pozwalają na diagnozę głównych problemów społecznych występujących na danym terenie. W taki sposób w pewnej miejscowości wykryto firmę, która stosując niezgodne z prawem praktyki i wykorzystując niską świadomość prawną mieszkańców, zarabiała krocie na pożyczkach chwilówkach.

Klub Jagielloński wspólnie z Fundacją Lepszy Świat prowadzi poradnię obywatelską w Gliwicach od marca 2013 roku. Od tego czasu obsłużyliśmy ponad 1 000 osób. Zadzwiające jest jak trywialne problemy stają się bardzo kosztowne z powodu nieznajomości swoich praw. Niestety kancelarie prawne za podjęcie sprawy pobierają wysokie opłaty, na które część obywateli nie stać.

W ramach naszych działań przygotowujemy wzory pism, pomagamy w podjęciu decyzji dotyczącej jakiejś czynności prawnej lub, co odróżnia poradnię obywatelską od poradni prawnej, pomagamy zrozumieć gąszcz burokratycznych powiązań.

Wskazujemy jaki urząd jest właściwy dla załatwienia danej sprawy lub instytucję, która może pomóc rozwiązać sprawę klienta. Tak naprawdę to takiego typu sprawy są liczbowo dominujące, a nie standardowa pomoc prawna, którą świadczymy tylko w podstawowym zakresie. W ramach swojej pracy współpracujemy z wieloma instytucjami publicznymi takimi jak sądy, ośrodki pomocy społecznej, ale również z kancelariami prawniczymi. Działania poradni opierają się na pracy wolontariuszy. Są to studenci prawa, którzy pracując w poradni mogą nabyć bezcenne doświadczenie przed rozpoczęciem właściwej kariery zawodowej. Są to zdecywanie lepsze praktyki niż stanie przy kserze w kancelarii. Praca doradcy jest zawsze nadzorowane przez profesjonalnego prawnika, aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług.

Problem wykluczenia społecznego przybiera różnorodne oblicza: od kwestii społecznych, przez kulturowe, po zawodowe. W tej mozaice bardzo często pomija się aspekt prawny. Tymczasem liczba osób zgłaszających się do poradni obywatelskich jasno wskazuje, że istnieje w Polsce spora grupa osób niezdolnych do sprawnego poruszania się w przestrzeni prawnej i biurokratycznej, jednocześnie pozbawiona środków niezbędnych do skorzystania z usług kancelarii prawniczych.

W tych okolicznościach musimy dostrzec, że działanie poradni obywatelskich, wzrost ich liczby oraz wsparcie ich działania przez budżet państwa i jednostki samorządu terytorialnego jest czymś niezwykle potrzebnym.

Wykluczenie prawne dotyka bowiem setki osób w każdej gminie w naszym kraju.

Artykuł powstał w ramach projektu „Przyszłość Europy zależy od młodzieży” finansowanego ze środków programu Erasmus Plus.