Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Eliza Wójcik  3 listopada 2014

Wójcik: Atrakcyjność podatkowa Krakowa

Eliza Wójcik  3 listopada 2014
przeczytanie zajmie 3 min

Na dochody Krakowa składają się między innymi dotacje, subwencje, wpływy z podatków i opłat lokalnych, spadki, darowizny, ale także część podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W Krakowie wpływy finansowe z tego tytułu stanowią blisko 25% wszystkich dochodów miasta. Dlatego im więcej osób płaci podatki w Krakowie, tym więcej środków trafia do miejskiej kasy czytamy na oficjalnej stronie internetowej miasta Krakowa.

Owe 25% stanowi udział wpływów z tytułu podatku PIT we wszystkich dochodach miasta; wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są niemal równo dzielone między państwo i jednostki samorządu terytorialnego. W 2013 r. wielkość udziału gmin we wpływach z PIT wynosił 37,42%, obecnie jest wyższy i wynosi 37,53%; powiatu 10,25%, województwa 1,6%. Pomimo tego podziału samorządom gminnym bardzo zależy na pozyskaniu kolejnych podatników, bowiem każdy z nich to dodatkowa korzyść dla budżetu miasta w wysokości 1,5 tys. zł rocznie. 

Według szacunków władz Krakowa mieszka w nim około 150 tys. osób, które są zameldowane w innych miejscowościach i tam odprowadzają podatek. 

Tymczasem zgodnie z prawem miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, co oznacza, że aby płacić podatki w Krakowie, wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym.

Odpowiednia kampania została zainicjowana z początkiem 2012 roku przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera i jest kontynuowana. W jej ramach włodarze przekonują, że uzyskane z podatków środki finansowe zostaną przeznaczone na inwestycje służące poprawie życia mieszkańców. Do takich spraw należy transport publiczny, modernizacja dróg i chodników, edukacja czy tereny zielone. By dokonać zmiany urzędu skarbowego, wystarczy podać w formularzu PIT krakowski adres zamieszkania oraz wskazać dane właściwego urzędu skarbowego.

W każdej chwili można również wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w każdym urzędzie skarbowym.

Efekt tegorocznej kampanii informacyjno-promocyjnej, zachęcającej mieszkańców do płacenia podatków w Krakowie, to ponad 8,5 tysiąca nowych podatników i blisko 13 milionów złotych dodatkowych pieniędzy w budżecie miasta. Najwięcej płatników przybyło w dzielnicy II Grzegórzki – 4,87 proc. w stosunku do roku 2013. W ciągu trzech lat trwania kampanii udało się pozyskać 22,5 tys. nowych podatników, którzy wnieśli do miejskiego budżetu co najmniej 33 mln zł.

Przewodniczący Rady Miasta wskazuje jednocześnie, że choć istnieje potrzeba kontynuacji, to etap działań organicznych został wyczerpany i aby pozyskać całą grupę podatników, którzy mieszkają w Krakowie i płacą w innych gminach, należy podjąć nowe działania. Proponuje wprowadzenie od 2015 roku Karty przywilejów krakowskich, dającej preferencje i ulgi dla płacących podatki w mieście. Miałaby ona pomóc w pozyskaniu 70 tys. płatników w ciągu czterech lat. Miasto zyskałoby na tym około 105 mln zł. Wśród korzyści mogłyby się znaleźć m.in. tańsza taryfa biletowa na komunikację miejską, preferencyjny dostęp do samorządowych instytucji takich jak żłobki, przedszkola czy domy kultury oraz opłacone przez miasto dotacje do zajęć dodatkowych w szkołach samorządowych. Podobne rozwiązanie wprowadzono w Warszawie.

Stolica bodaj najmocniej dotknięta jest problemem ludzi mieszkających i pracujących w mieście, a zameldowanych i rozliczających się poza nim.

Dlatego wymyślono Kartę Warszawiaka i Kartę Młodego Warszawiaka. Ich posiadacze mają zniżki na bilety komunikacji miejskiej, a także wiele ulg w instytucjach kultury, sportu, rekreacji, w sklepach i w restauracjach. Warunkiem uzyskania karty jest meldunek i rozliczanie się z PIT w Warszawie.

W przyjętej przez Radę Miasta uchwale, określającej politykę podatkową Krakowa na lata 2012-2014, zamieszczono podniesienie wysokości podatków i opłat jako sposób zwiększenia wpływów do budżetu. Wymieniono w niej jednak również inne środki do osiągnięcia zamierzonych celów. Wśród nich jest m.in. monitorowanie prac ustawodawczych i zgłaszanie uwag do projektów ustaw wpływających na zmniejszenie dochodów osiąganych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz rozszerzanie działań organizacyjnych w zakresie redukcji kosztów doręczania korespondencji – doręczanie przez pracowników Urzędu oraz elektroniczne. Dopiero wraz z upływem 2014 r. przyjdzie czas na analizę stopnia realizacji przyjętej w uchwale polityki i jej efektów.