Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Sebastian Rodzik  12 sierpnia 2013

Nie tylko terroryzm. Musimy patrzeć na bezpieczeństwo całościowo

Sebastian Rodzik  12 sierpnia 2013
przeczytanie zajmie 1 min
Nie tylko terroryzm. Musimy patrzeć na bezpieczeństwo całościowo Airman 1st Class Jelani Gibson, U.S. Air Force

To właśnie elementy soft power powinny stać się priorytetami krajowej polityki. Podniesienie ich poziomu przyniesie ze sobą wzrost znaczenia państwa polskiego, a co się z tym wiąże, również bezpieczeństwa – które, jak wiadomo, może być pojmowane bardzo szeroko – pisze analityk Zespołu Ekspertów Klubu Jagiellońskiego Sebastian Rodzik.

Przedstawia on szerszą koncepcję bezpieczeństwa uzupełnioną o kwestie zdrowotności, środowiska naturalnego i ubóstwa, jako czynników wydatnie wpływających na kondycję społeczeństwa. Mają zatem poważne implikacje dla bezpieczeństwa państwa.

– Stawiając jednostkę ludzką w centrum zainteresowania, poza aspektami militarnymi i politycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, dostrzegamy zagrożenia i wyzwania natury gospodarczej, ekologicznej czy też społecznej. Słowem, bezpieczeństwo jednostki odrzuca „wąskie” pojmowanie pojęcia bezpieczeństwa – twierdzi Rodzik. Zbyt długo utrzymuje się przekonanie, że to terroryzm jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Istnieją inne zagrożenia, równie istotne dla społeczeństwa, i należy zwrócić uwagę także na nie. Państwo nie może udawać, że jedynym współczesnym problemem jest terroryzm, usprawiedliwiając coraz większą inwigilację i coraz wyraźniejsze ograniczenie swobód obywatelskich, tak jednoznacznie wyłożonych choćby w Deklaracji Niepodległości.

Więcej w komentarzu Sebastiana Rodzika pt. „Nowy paradygmat bezpieczeństwa, a polityka bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”.